II Wojewódzki Konkurs Wokalny „Śpiewajka” 2022 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

II Wojewódzki Konkurs Wokalny „Śpiewajka” 2022

12.05-30.06.2022
Krasne 743, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem zaprasza do udziału  w  II edycji Wojewódzkiego Konkursu Wokalnego dla Dzieci i Młodzieży  „Śpiewajka” 2022.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz instytucji kultury. Celem konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży Podkarpacia.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 26 maja 2022!