II Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne „Let’s Dance” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

II Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne „Let’s Dance”

27.11.2021
Tyczyn, ul. Mickiewicza 1, MGOK

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie zaprasza na II Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne „Let’s Dance”.

Cel imprezy:

 1. Konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
 2. Edukacja taneczna i propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży.
 3. Wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.
 4. Rozwijanie talentów estradowych.
 5. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 6. Integracja uczestników i instruktorów, biorących udział w przeglądzie.
 7. Kształtowanie rywalizacji fair play.

Kategorie wiekowe:

 • I kategoria od 4-6 lat,
 • II kategoria 7-10 lat,
 • III kategoria od 11-14 lat,
 • IV kategoria od 15 wzwyż.

Grupy taneczne powinny liczyć od 2 do maksymalnie 20 osób.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia zespołu na adres e-mail: mgoktyczyn@op.pl,
 • wpłacenie opłaty akredytacyjnej,
 • zgłoszenia należy przesłać w terminie do 12 listopada 2021 r.

Przegląd skierowany jest do zespołów tanecznych działających w amatorskim ruchu artystycznym – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w szczególności w szkołach, placówkach przyszkolnych i gminnych ośrodkach kultury.