III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

III Festiwal Kultury Lasowiackiej 2023

2-30.07.2023
Baranów Sandomierski, ul. Fabryczna 39, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Województwo Podkarpackie po raz trzeci zaprasza na święto kultury Lasowiaków, czyli trzecią edycję Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Trzynaście wydarzeń festiwalowych, czternastu operatorów, pięć wakacyjnych weekendów, dwa festiwalowe konkursy – a wszystko to pomiędzy 2 a 30 lipca 2023 r. w północnej części województwa podkarpackiego. Będzie tradycyjnie, kolorowo, muzycznie, tanecznie i smacznie.

O Festiwalu:

Organizatorem Festiwalu Kultury Lasowiackiej jest Województwo Podkarpackie. W tym roku do współpracy zaprosiło 12 operatorów:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim,
 • Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach,
 • Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym,
 • Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku,
 • Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej,
 • Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej,
 • Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem,
 • Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
 • Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu i
 • Gminne Centrum Kultury w Ulanowie,

a także dwie wojewódzkie instytucje kultury:

 • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 • Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Festiwal tym razem w terminie wakacyjnymi zawita w 12 miejscowościach województwa podkarpackiego:

 • Poręby Dymarskie,
 • Kolbuszowa,
 • Gorzyce,
 • Leżajsk,
 • Tarnobrzeg,
 • Ulanów,
 • Grodzisko Dolne,
 • Nowa Dęba,
 • Baranów Sandomierski,
 • Rudnik nad Sanem,
 • Medynia Głogowska,
 • Stalowa Wola.

Festiwal Kultury Lasowiackiej to przedsięwzięcie unikalne w swoim charakterze pod wieloma względami. Jego celem jest popularyzacja i promocja dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej grupy etnograficznej Lasowiaków, którą w sposób najbardziej zauważalny dotknęła unifikacja kulturowa. Kultywowanie tradycji lasowiackich ocalało w bardzo ograniczonym zakresie i wymaga solidnego wsparcia tak merytorycznego, jak też promocyjnego. Festiwal jest jednym z narzędzi przywracania istotnego znaczenia tej kulturze w przestrzeni kulturowej województwa podkarpackiego, nośnikiem powrotu do korzeni, ale także motywacją do szukania inspiracji w tej tradycji do realizacji potrzeb i oczekiwań współczesnego człowieka.

Nowością tegorocznej edycji Festiwalu jest organizacja dwóch przeglądów o randze festiwalowej:

 • I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym,
 • I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie.

Odbędą się prezentacje, które oceni profesjonalne jury i przyzna pierwsze nagrody festiwalowe.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe wstęp jest bezpłatny i wszędzie czekają na uczestników niespodzianki i liczne atrakcje plenerowe.

Nad III Festiwalem Kultury Lasowiackiej 2023 patronat honorowy objął Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. 

Skrócony Program III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023

2.07.2023 (niedziela) 

Poręby Dymarskie

 • Odpust lasowiacki w Porębach Dymarskich. Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie

Kolbuszowa

 • Inauguracja III Festiwalu Kultury Lasowiackiej – Odpust na Jagodną. Operator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
8.07.2023 (sobota)

Gorzyce

 • Tradycja w drewnie ukryta. Jubileusz pracy artystycznej Jana Puka. Operator: Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach
9.07.2023 (niedziela)

Leżajsk

 • Zabawka leżajska symbolem lasowiackiej tradycji. Operator: Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku

Tarnobrzeg

 • Tarnobrzeska potańcówka ze smakiem. Operator: Tarnobrzeski Dom Kultury w Tarnobrzegu
15.07.2023 (sobota)

Ulanów

 • Tradycja wodą niesione. Ahoj Flisacy! Operator: Gminne Centrum Kultury w Ulanowie
16.07.2023 (niedziela)

Grodzisko Dolne

 • Rodzinny Piknik Lasowiacki w Grodzisku Miasteczku – I Przegląd Pieśni Lasowiackich w Grodzisku Dolnym. Operator: Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym

Nowa Dęba

 • „Na odwyrtkę – tańce lasowiackie z przytupem” – I Konkurs Lasowiackiego Tańca Tradycyjnego w Nowej Dębie. Operator: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
23.07.2023 (niedziela)

Baranów Sandomierski

 • Lasowiacka kuchnia w Zamku w Baranowie Sandomierskim. Operator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Kolbuszowa

 • Lesiocka Parzygęba I Jarmak Puszczańskiej Godki. Operator: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Rudnik nad Sanem

 • Na lasowiackim szlaku. Przystanek – Rudnik nad Sanem. Operator: Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem
29.07.2023 (sobota)

Medynia Głogowska

 • „Wazanki, kogutki i paradne miski” – Medynia Głogowska. Operator: Ośrodek Garncarski MEDYNIA w Medyni Głogowskiej
30.07.2023 (niedziela)

Stalowa Wola – Rozwadów

 • Finał III Festiwalu Kultury Lasowiackiej. Operator: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Festiwal Kultury Lasowiackiej po raz pierwszy odbył się w 2021 r., wpisując się w nowe działania Samorządu Województwa Podkarpackiego związane z ochroną i popularyzacją kultury lasowiackiej jako ważnego elementu dziedzictwa i tożsamości regionu. Jego kontynuacja oparta jest na aktywności lokalnych podmiotów, które na co dzień podejmują szereg działań i inicjują przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebie ocalenia i promowania dziedzictwa kulturowego Lasowiaków.

Koordynator III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023:

 • Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.