III Festiwal Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

III Festiwal Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej

15.05-10.06.2024
Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, Finał Festiwalu odbędzie się w Teatrze Maska

Organizator: Stowarzyszenie International Champions Team z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do udziału w III Festiwalu Piosenki Aktorskiej i Poezji Śpiewanej

O Festiwalu:

Fetsiwla odbywa się w dwóch etapach:

 • Etap I on-line 
 • Etap II - Finałowe występny na żywo - Teatr Maska w Rzeszowie w dniu 10 czerwca 2024 r.

Cele konkursu:

 1. Integracja osób uzdolnionych muzycznie.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa poprzez śpiew i inne formy wokalne.
 3. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów i ich instruktorów.
 4. Poszukiwanie nowych form interpretacji i prezentacji wokalnych.
 5. Prezentacja utworów w aktorskiej interpretacji.
 6. Integracja środowiska wokalno – aktorskiego z kraju i zagranicy.

Repertuar: Uczestnicy Festiwalu prezentują utwór tylko i wyłącznie z repertuaru polskiego artysty, zespołu (jako demo). Wykonawcy prezentują piosenkę aktorską, przez którą rozumiany jest utwór słowno-muzyczny, w którym wokalista wykorzystuje aktorskie środki wyrazu obok środków muzycznych. Istotna jest tu aktorska interpretacja tekstu.

Uczestnicy:

 • I kategoria - soliści w wieku 8 – 10 lat
 • II kategoria - soliści w wieku 11 – 13 lat
 • III kategoria - soliści w wieku 14 – 15 lat
 • IV kategoria - soliści w wieku 16 – 18 lat
 • V kategoria - soliści w wieku 18+

O przydziale do danej kategorii decyduje wiek uczestnika Festiwalu.

Dodatkowe informacje dostępne są w regulaminie konkursu.