III Leski Jarmark Wielkanocny 2022 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

III Leski Jarmark Wielkanocny 2022

8-9.04.2022
Lesko, Mały Rynek

Organizatorzy Jarmarku zapraszają regionalnych wystawców (rękodzielników, KGW, szkoły, producentów naturalnej żywności i dekoracji, twórców ludowych i szkoły) do wzięcia udziału w „III Leskim Jarmarku Wielkanocnym”.

Cel Jarmarku:

Głównym celem Jarmarku jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych oraz wsparcie inicjatyw społecznych.

Chętne osoby mogą pobrać dokumenty zgłoszeniowe oraz Regulamin ze strony www.lesko.pl/bdk, a następnie dostarczyć do Bieszczadzkiego Domu Kultury:

  • osobiście w sekretariacie Bieszczadzkiego Domu Kultury. Sekretariat przeniesiony na czas remontu budynku przy ul. Piłsudskiego 1 do budynku dawnego gimnazjum, ul. Kościuszki 7, 38-600 Lesko,
  • pocztą tradycyjną na adres Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku, ul. Kościuszki 7, 38-600 Lesko, z dopiskiem na kopercie „III Leski Jarmark Wielkanocny 2022” (obowiązuje data wpływu do Organizatora),
  • elektronicznie na adres e-mail: sekretariatbdk@lesko.pl (skan podpisanych dokumentów).

Zgłoszenia Wystawców przyjmowane będą do dnia 1 kwietnia 2022 roku do godziny 15:00 lub do wyczerpania miejsc.

Regulamin oraz dodatkowe szczegółowe informacje dostęne są na stronie internetowej www.lesko.pl

Jarmark odbędzie się na zasadach bazaru miejskiego przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa o czym mowa w regulaminie. Każdy wystawca, przed złożeniem dokumentów, zobowiązany jest do zapoznania się z nim i jego bezwzględnego przestrzegania w dniach wystawowych.