Irena Gałuszka – Na styku realności 2 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Irena Gałuszka – Na styku realności 2

22.10-30.11.2020
Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18, Dom Sztuki BWA w Rzeszowie

Dom Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie zaprasza na wystawę Ireny Gałuszki – Na styku realności 2.

Irena Gałuszka – studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Mat. – Fiz. – Chem., kierunek Fizyka. W 1996 r. została przyjęta do grona Związku Polskich Artystów Fotografików w trybie szczególnym – leg. nr 731. W 1993 r. ukazały się jej noty biograficzne w wydawnictwie „5 000 Osobowości Świata” – American Biographical Insitute, a w 2004 r. w edycji europejskiej Who is Who. Udział w ponad 120 konkursach fotograficznych ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym ponad 100 nagród. W prasie lokalnej i ogólnopolskiej publikacja ponad 2 tyś. fotografii. Autorka 25 wystaw indywidualnych, udział w ponad stu wystawach zbiorowych w galeriach w Polsce i m.in. Austrii, Niemczech, Australii, Włoszech, Portugalii, Węgier, Andory, Bułgarii i Rumunii. Szczególne osiągnięcia na rzecz propagowania fotografii: w 1992 roku tworzy Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa. Zdjęcia jej autorstwa znajdują się w licznych wydawnictwach książkowych m.in. Almanach Polskiej Fotografii Artystycznej (Warszawa 1979, 1984, 1988, 1990, 1991), Mistrzowie polskiego Pejzażu (Kielce 2000), Sztuka Fotografii Kielce 2009 r., Nie od razu Rzeszów zbudowano (2011), Rzeszów. Stadion Miejski (2012), Rzeszów. Inwestycje w latach 2002-2013 (2013) Rzeszów. Uhonorowana wieloma nagrodami za twórczość artystyczną i propagowanie sztuki fotografii – m.in. Złotym Krzyżem Zasługi RP, Gloria Artis. Jest laureatką kilkudziesięciu nagród na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.