Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy.

3.01-3.04.2022
Sanok, ul. Zamkowa 2, Zamek Królewski w Sanoku, Poddasze Muzeum

Muzeum Historyczne w Sanoku wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zaprasza na wystawę „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”.

Wystawa czasowa poświęcona jest Jaćwingom, jednemu z dawnych plemion pruskich, po których do naszych czasów przetrwały jedynie grodziska, ślady osad i nielicznych cmentarzysk, skrupulatnie badane przez archeologów na terenie północno-wschodniej Polski. Tymczasem pod koniec XII i głównie w XIII stuleciu konni wojownicy jaćwiescy byli postrachem swych sąsiadów, pustosząc m.in. tereny Ziemi Sandomierskiej i Rusi Halickiej. Klęska Jaćwingów, głównie w wyniku naporu zbrojnego zakonu krzyżackiego doprowadziła do ich asymilacji z najeźdźcami i stopniowego zaniku pamięci o tym walecznym plemieniu. Tą wystawą przywołujemy ich z mroków zapomnienia – zapowiadają organizatorzy wystawy.