Jadwiga Kupiszewska – wystawa jubileuszowa Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jadwiga Kupiszewska – wystawa jubileuszowa

14-25.07.2021
Rzeszów, ul. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury, klub Turkus

Wystawa Jubileuszowa twórczości Jadwigi Kupiszewskiej z okazji 50-lecia pracy w Amatorskim Klubie Plastycznym WDK im. Ferdynanda Brzęka.

Wernisaż wystawy odbędzie się 14 lipca 2021 r. godz.18.00 w „Klubie Turkus”. Oprawę muzyczną zapewni Aleksander Berkowicz.

Jadwiga Kupiszewska, rzeszowianka, poetka, malarka, animatorka kultury. Ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej praca magisterska znalazła się w 1965 roku w zbiorowym wydaniu Benthic fauna of the Dunajec River Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autorka ośmiu książek poetyckich, dwóch prozą, edukacyjnej bajki dla dzieci pt. Komputerowe sny oraz licznych scenariuszy do widowisk i spotkań poetycko – muzycznych.

W 2013 roku wyróżniona Nagrodą Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  W 2015 roku odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Srebrnym (1979) i Złotym Krzyżem Zasługi (2018). W roku bieżącym uhonorowana brązowym Medalem Gloria Artis.