Jan Półkoszek - malarstwo na szkle Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jan Półkoszek - malarstwo na szkle

21.05.2022, godz. 17:00
Jarosław, ul. Rynek 6, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

Wystawa malarstwa na szkle - wieloformatowych obrazów autorstwa Jana Półkoszka.

Malarstwo na szkle jest bardzo oryginalnym i osobliwym zjawiskiem tworzonym w łuku Karpat, aż od Rumunii, przez polski Spisz, Podtatrze, Podhale, Orawę, Beskidy. Jest trudną i złożoną ludową techniką malarską, która ogólnie skupia w sobie prostotę formy i symbolu oraz silną ekspresję kontrastu barw.
Bardzo ogólnie rzecz ujmując, malarz tworzy obraz z drugiej strony szkła, jakby w odbitym zwierciadle, po to by jego wygląd był właściwy i rzeczywisty. Pierwszy maluje zarys, kontury form, a następnie tworzy kontrasty barw i nanosi je jako płaszczyzny w odpowiedniej kolejności. Obraz na szkle powstaje inaczej niż obraz na płótnie. Obraz na płótnie maluje się od ogólnego tła do szczegółu form. W malarstwie na szkle ważna jest określona kolejność malowania, tworzenie kontrastów, separowanie ich. To, co widzimy w obrazie na szkle zależy od tego w jakiej kolejności malarz naniesie na szkło dane płaszczyzny, kontrasty barw oraz wybrane formy.
Malarstwo na szkle jest bardzo wymagające, kapryśne, potrzebujące wyobraźni i co najgorsze malarz nie widzi swojej pracy jak powstaje. Bo maluje z tyłu szkła, a obraz właściwy widzi dopiero z przodu po jego odwróceniu, jak wyschnie. Piękny, tradycyjny nurt klasyczny malarzy na szkle skupia się na tradycji góralskiej, obrzędowości, legendach góralskich oraz postaciach religijnych. Reprezentują go szczególnie malarze Podtatrza, ale nie tylko.
W wyniku bardzo silnych i osobistych doświadczeń w postrzeganiu przyrody gór i kontaktów z nimi, powstał zupełnie odrębny i specyficzny styl malowania Jana Półkoszka tzw. „obrazów na szkle światłem malowanych".

Więcej informacji o autorze na stronie www.mok-jar.pl (zapowiedzi)
Galeria Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ul. Rynek 6, Ip.