Jarmark Garncarski Medynia 2023 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jarmark Garncarski Medynia 2023

9.07.2023, godz. od 14:00
Medynia Głogowska 383, Ośrodek Garncarski Medynia

Jarmark Garncarski w Medyni Głogowskiej to festiwal rzemiosła, muzyki i regionalnej kuchni. Na uliczkach Medyni rozstawione zostają stoiska z rzemiosłem i estrada koncertowa, a w Ośrodku Garncarskim Medynia odbywają się warsztaty garncarskie dla całych rodzin.

O Jarmarku:

Głównym punktem programu jest niezmiennie uroczyste otwarcie tradycyjnego pieca garncarskiego z wypaloną ceramiką. Wypał w piecu jest widowiskowym pokazem dawnej, rzadko dziś spotykanej technologii, w którym  kilku garncarzy z zagłębia medyńskiego. Cały proces zajmie trzy dni – od precyzyjnego układania ceramiki w piecu, przez 10-ciogodzinny wypał, aż po oficjalne, uroczyste otwarcie pieca.

Następnym ważnym punktem programu będzie jednoczesny pokaz toczenia naczyń na kołach garncarskich przez blisko 20 mieszkańców zagłębia w różnym wieku. Celem tej akcji będzie pokazanie, że rzemiosło w tym miejscu Polski i Europy jest nadal żywe, że dawne pracownie i sprzęty nie zostały zniszczone ale stanowią ważną rodzinną i społeczną tradycję. Przeprowadzenie akcji będzie wymagało w niektórych przypadkach naprawy starych kół garncarskich, które obecnie znajdują się w nieczynnych pracowniach.

W trakcie trwania imprezy organizowane jest zwiedzanie z przewodnikiem miejsc tradycji: Galerii Ludowej Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal, artystki nagrodzonej w 2022 r. Orderem Odrodzenia Polski oraz miejscowego kościoła z ceramicznymi mozaikami. Udostępnione będą także wszystkie, znajdujące się na terenie ośrodka ekspozycje stałe, w tym projekcje archiwalnych filmów.  Uczestnicy wydarzenia biorą także udział w grze terenowej prowadzonej na terenie zagłębia.

Podczas jarmarku poza ceramiką prezentowane jest również inne rzemiosło i sztuka ludowa. Ważną częścią wydarzenia jest regionalna kuchnia, w tym potrawy pieczone w glinianych naczyniach na ogniskach i w chlebowych piecach, a także regionalne proziaki prosto z tradycyjnej kuchennej blachy.

Program:

 • 14:00 Oficjalne rozpoczęcie Jarmarku Garncarskiego OTWARCIE PIECA z wypaloną ceramiką
 • 14:45 Wszyscy jesteśmy garncarzami – toczenie naczyń na kole przez mieszkańców
 • 15:15 Mistrzowski Pokaz Garncarski z udziałem przedstawicieli ośrodków garncarskich z Polski i Ukrainy.
  • warsztaty nie tylko garncarskie
  • Kiermasz sztuki ludowej, garncarstwa i innego rzemiosła
  • Kuchnia w glinianych naczyniach
  • Zwiedzanie
  • Projekcje filmów
  • Zabawy dla dzieci
 • 15:45 Koncerty
  • Zespół Dziecięcy Medynka z Medyni Głogowskiej
  •  Zespół Śpiewaczy i Kapela Wołanie
  • Magdalena Białoruska – Ogorzelec
  • Somethingski
  • Karolina Lizer i jej Folk Orkiestra
 • 21:00 Witek Muzyk Ulicy
 • 22:00 Potańcówka

Impreza Towarzysząca Konkurs kulinarny KGW – Bitwa regionów
Wystawa „Formy zoomorficzne w ceramice” – Stowarzyszenie „Nie święci garnki lepią” z Ukrainy.