Jarmark Jarosławski Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Jarmark Jarosławski

25-28.08.2022

Największe w regionie święto handlu, teatru epok i muzyki świata wraca do Jarosławia.

Jarmark Jarosławski to niezwykle barwne przedsięwzięcie, swoją koncepcją nawiązujące do wielokulturowej historii Jarosławia oraz do zjazdów kupieckich, uważanych przez historyków za największe w XVI i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Szczegóły na www.jarmarkjaroslawski.pl

Jarmark Jarosławski – Handel. Teatr. Muzyk

Źródło: www.jarmarkjaroslawski.pl