KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają: Rowerami na Liwocz Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

KK-T JDK i PTTK Jasło zapraszają: Rowerami na Liwocz

16.06.2024, godz. 9:00
Jasło, ul. Hugona Kołłątaja 1, wyjazd sprzed budynku JDK

Okazała, widoczna z niemal każdej strony góra Liwocz, będzie celem kolejnej wyprawy rowerowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Jaśle i Klub Kulturalno-Turystyczny Jasielskiego Domu Kultury.

Około 36-kilometrowa trasa prowadzić będzie sprzed JDK przez osiedla: Kaczorowy i Gamrat do Dąbrówki, następnie przez Wróblową i Ujazd do Brzysk na górę Liwocz i z powrotem.

Liwocz (562 m n.p.m.), to najwyższe wzniesienie Pogórza Ciężkowickiego, porośnięte lasem mieszanym z przewagą iglastego oraz buczyną karpacką, objęte ochroną jako rezerwat. Można tu spotkać liczne chronione gatunki roślin i zwierząt – ptaków, gadów i ssaków. Według podań ludowych Liwocz był miejscem kultu przedchrześcijańskiego. W IX w. okoliczne tereny należały do państwa Wiślan.

Obecnie na szczycie góry znajduje się kaplica – sanktuarium Krzyża Chrystusowego i Matki Bożej Królowej Pokoju, z wieżą widokową, nad którą góruje kilkunastometrowy krzyż. Z platformy widokowej podziwiać można panoramę doliny Wisłoki oraz na miasto Jasło.

Koszt: 20 zł.

Wpłaty w Zarządzie Oddziału PTTK w Jaśle przy ul. Floriańskiej 15 (poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 17.00, piątek w godz. 8.00 – 16.00).

Program przewiduje ognisko z pieczeniem kiełbasek (prowiant własny).

Szczegółowe informacje: w JDK tel. 514 284 625; w PTTK tel. 13 446 33 40.

Uwaga, obowiązuje ubiór turystyczny, odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne oraz kask ochronny.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu z przyczyn od niego niezależnych.

JDK