KOKOFY - konkurs krótkich filmów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

KOKOFY - konkurs krótkich filmów

27.05-5.07.2024
Sianów, Plac pod Lipami 9, Sianowskie Centrum Wiedzy

Nagraj film i wygraj jedną z czterech nagród z puli 8000 zł. Temat przewodni konkursu: psy, koty, drzewa i Ja.

Konkurs "Psy, koty, drzewa i ja"

Konkurs ma charakter międzynarodowy i jest skierowany do wszystkich twórców filmowych, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów).

Głównym celem konkursu jest:

  • promocja sztuki filmowej, działań twórczych, myślenia kreatywnego, pracy zespołowej;
  • rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności artystycznych;
  • kształtowanie odpowiedzialnych oraz świadomych postaw wobec języka polskiego;
  • korzystanie ze zrozumiałych i atrakcyjnych form przekazu;
  • promocja wydarzenia pod nazwą: Folk Film Festiwal w Sianowie; 
  • promocja gminy i miasta Sianów.

Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie trzy prace w dowolnie wybranych kategoriach. Przedmiotem konkursu jest 60-sekundowy film nagrany w technice cyfrowej. Film powinien mieścić się w jednej z poniższych kategorii: fabuła, animacja, dokument. 

Prace należy przesłać do 5 lipca 2024 r. za pośrednictwem:

  • strony internetowej www.folkfilm.pl;
  • w przypadku, kiedy Autor nie może przesłać filmu za pośrednictwem strony internetowej, może przesłać lub dostarczyć pracę osobiści na nośniku zewnętrznym (płyta dvd, bluray, pendrive) na adres organizatora (Sianowskie Centrum Wiedzy, Plac pod Lipami 9, 76-004 Sianów) z adnotacją: „KOKOF-y”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu www.folkfilm.pl/kokofy/regulamin/