Konferencja „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego”

11.10.2021, godz. od 9:00
Rzeszów, Aleja Józefa Piłsudskiego 44, Hotel Rzeszów

W dniu 11 października 2021 r. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji popularnonaukowej „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego” organizowanej w ramach projektu „Etnocarpathia”.

Program konferencji:

 • 09:00 – 09:25 Rejestracja uczestników.
 • 09:30 – 09:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji, powitanie Uczestników.
 • 09:50 – 10:10 Dawid Lasek, Vice-Prezes Euroregionu Karpackiego, O projekcie „Etnocarpathia".
 • 10:10 – 10:30 Elżbieta Dudek-Młynarska, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Zapisane w terenie – śladami Franciszka Kotuli.
 • 10:30 – 10:50 Przerwa kawowa.
 • 11:00 – 11:30 dr hab. Mariola Tymochowicz, UMCS Lublin, Dziedzictwo pogranicza polsko-słowackiego. Podsumowanie inwentaryzacji zasobów kulturowych grup etnograficznych Bojków, Dolinian, Łemków i Pogórzan oraz obszarów: Saris, Zemplin, Zamagurie.
 • 11:30 – 11:50 Judyta Sos, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, „Po rzeszowskim Pogórzu błądząc" – eksponaty i archiwalia z terenu Pogórzan w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Kotuli.
 • 11:50 – 12:10 Marcin Krowiak, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Dolinianie. Grupa polsko-ruska w Ziemi Sanockiej.
 • 12:10 – 12:20 Podsumowanie konkursu Etnodesign / przedstawiciel Euroregionu.
 • 12:30 – 13:00 Rozdanie nagród Laureatom konkursu.
 • 13:00 – 13:50 Lunch.
 • 14:00 – 14:20 Helena Urbańczyk, Bojkowszczyzna bez Bojków. Jak współcześnie mówić o Bieszczadach?
 • 14:20 – 14:40 Łukasz Stachurski, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, „Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Przyczynek do dyskusji nad strojem krośnieńskim".
 • 14:40 – 15:00 Marta Graban-Butryn, Łemkowie i Łemkowszczyzna w XXI wieku. Działalność archiwizacyjna, wydawnicza i edukacyjna Fundacji Stara Droga.
 • 15:00 – 15:20 Inga Kunysz, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Na styku kultur. Mała architektura sakralna.
 • 15:20 – 15:40 Magdalena Fołta, Pogórzanie. Refleksje z etnograficznych badań terenowych.
 • 15:40 – 16:00 Dyskusja.
 • 16:00 – 17:00 Bufet kawowy.