Konferencja "Małe miasta. Dom Polski" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konferencja "Małe miasta. Dom Polski"

26.09.2020
36-067 Harta 144, Dom Strażaka w Harcie

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Stowarzyszenie Collegium Suprasliense z Supraśla zapraszają do udziału w konferencji "Małe miasta. Dom polski"

 

Szczegółowy program konferencji:

10.30 - Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 - Przywitanie gości (Przedstawiciel gospodarzy, Mariusz Zemło - Supraśl)

11.15 - 13.00 – SESJA I

 • Sławomir Wnęk (Strzyżów) - Dom Mycielskich w Wiśniowej od 1867 r.
 • Robert Borkowski (Głogów Małopolski) - Głogowska linia w drzewie genologicznym Lubomirskich
 • Sabina Leska (Wrocław) - Ogród przy Domu Polskim na przykładzie majątku Łubieńskich w Zasowie
 • Krystyna Romaniszyn (Kraków) – Dom utracony?
 • Marzena Kruk (Lublin) – Dom pogranicza. Rodzina drobnoszlachecka na pograniczu polsko-ukraińskim w czasach wojennych

13.00 - 14.00 - Przerwa obiadowa

14.00 -16.00 – SESJA II

 • Wacław Wierzbieniec (Rzeszów) - Rodzinny dom polskich Żydów sprzed II wojny światowej - w świetle wspomnień i relacji
 • Roman Zych (Rzeszów) – Między plebanią, dworem, a chatą
 • Anna Leska (Dębica) – Archetyp domu polskiego na tle przemian pokoleniowych
 • Walenty Kotula (Głogów Małopolski) - Rola domu i matki w wychowaniu dziecka - wspomnienia z dzieciństwa
 • Wiesława Rybka (Futoma) - Tradycje domu futomskiego
 • Joanna Niewiadomska-Kocik (Sochaczew) – Środowisko rodzinne jako czynnik stymulujący u dziecka potrzebę obcowania ze sztuką

16.00 - 16.30 - Przerwa na kawę/herbatę

16.30 - 18.20 – SESJA III

 • Krystyna Leśniak-Moczuk (Rzeszów) – Architektura, wystrój i otoczenie „domu” w małym mieście jako odniesienie dla środowisk wiejskich
 • Katarzyna Cesarz (Rzeszów) - Dom Władysława Pogody
 • Ewelina Szumska (Rzeszów) – W poetyckim domu Adama Ziemianina
 • Anna Mazurek (Przemyśl) - Kształtowanie się prawnej ochrony miru domowego na ziemiach polskich
 • Aneta Pepaś-Skowron (Dynów) - O efektach projektu "Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2 DOM" realizowanego w terminie lipiec-wrzesień 2020 w Dynowie

18.20 - Zakończenie konferencji

18.25-19.10 Koncert Kapeli Ludowej „Dynowianie” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie

Zapraszamy do obowiązkowej rejestracji do dnia 19 września pod inkiem:  https://forms.gle/FCQNqXNEsqQB76Rk6

Więcej informacji na stronie: www.mok.dynow.pl 

Merytoryczną opieką nad konferencją sprawuje

Mariusz Zemło – prezes Stowarzyszenia Collegium Suprasliense, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Główne nurty zainteresowań: socjologia małego miasta, socjologia wiedzy, socjologia edukacji. Organizator lub współorganizator 8 konferencji o zasięgu międzynarodowym oraz organizator 26 konferencji o zasięgu krajowym. Autor, redaktor lub współredaktor ponad 40 książek.

Koordynacja: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie/ Aneta Pepaś-Skowron

Konferencja "Małe miasta. Dom Polski" jest jedną z inicjatyw realizowanych w ramach projektu "Daleko do miasta: narracje o kulturze lokalnej. Vol. 2. DOM.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje 2020"