Konferencja naukowa „Kultura i tradycja Camino de Santiago” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konferencja naukowa „Kultura i tradycja Camino de Santiago”

22.04.2022
Przeworsk, ul. Park 2, Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Sala Balowa Pałacu Lubomirskich

Organizator spotkania: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Parlament Jakubowy zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Kultura i tradycja Camino de Santiago”.

Ramowy program:

Domek Ogrodnika

 • 10:00: uroczyste otwarcie hostelu „Domek Ogrodnika”, miejsca przyjaznego pielgrzymom typu albergue – Bogusław Urban (Starosta Przeworski) i dr Łukasz Mróz (dyrektor Muzeum w Przeworsku); przejście na miejsce konferencji do Pałacu Lubomirskich Sala Balowa Pałacu Lubomirskich,
 • 10:30: otwarcie konferencji, wprowadzenie Fernando Vara de Rey (dyrektor Instytutu Cervantesa), przemówienia zaproszonych gości,
11:00-12:30: I sesja referatowa:
 • ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Czego szukali na końcu świata? Historia pielgrzymek do Santiago de Compostela
 • dr Łukasz Mróz (dyrektor Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy), Potencjał turystyczny i pielgrzymkowy Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia
 • dr Waldemar Hass (dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie), O znaczeniu Drogi Jakubowej na Ziemi Głogowskiej z perspektywy Roku Jubileuszowego
 • dr Agnieszka Brzezińska (dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni), Jak promować Camino? Perspektywa europejska
 • ks. dr Dariusz Doburzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Teksty błogosławieństw atrybutów pielgrzymich
13:00-14:30: II sesja referatowa:
 • mgr Szymon Wilk (Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy), Pielgrzymowanie mieszkańców Przeworska w XVI-XVIII w. na podstawie ksiąg cudów,
 • mgr Berenika Seryczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pielgrzymowanie jako szkoła kontemplacji piękna. Rola instytucji kultury na Camino de Santiago
 • doc. dr Oresta Bordun (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), Lwowska Droga św. Jakuba Via Regia – Kulturowa Droga Ukrainy
 • dr Franciszek Mróz (z-ca dyrektora ds. Kształcenia i Studenckich Instytutu Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Dziedzictwo kulturowe na Camino de Santiago
 • ks. dr Adam Jeszka (Gdańskie Seminarium Duchowne) – Przedstawienie św. Jakuba Apostoła jako pielgrzyma w ołtarzu głównym w Kłodawie Gdańskiej – najstarszej fundacji jakubowej na Pomorzu.
14:30-15:00: podsumowanie i zakończenie konferencji
15:00-16:00: obiad (po obiedzie możliwość zwiedzenia muzeum)
Galeria „Magnez”
17:00: wernisaż wystawy „Homoanonymus / Camino – Rysunek & Malarstwo” autorstwa Artura
Majki

(Artysta pochodzący z Tarnowa, tworzący i mieszkający na stałe w Paryżu) oraz wystawy
zdjęć z Camino de Santiago przygotowanej przez Instytut Turystyki Hiszpanii Turespaña we
współpracy z Xunta de Galicja i Xacobeo 2021; wprowadzenie do wystawy radca ds. turystyki Ambasady Hiszpanii Claudio Andrade Sala Balowa Pałacu Lubomirskich

18:00: koncert Muzyki Hiszpańskiej: Martyna Klupś Radny – flet, Krzysztof Cyran – gitara

W sobotę 23 kwietnia, planowane jest spotkanie robocze Parlamentu Jakubowego
oraz pielgrzymowanie Podkarpacką Drogą św. Jakuba Via Regia – odcinek z Przeworska
do Łańcuta z wizytą w drewnianym kościele pw. św. Jakuba St. Apostoła w Krzemienicy
(kościół stacyjny w Jubileuszowym Roku Composteliańskim).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników konferencji.

ZGŁOSZENIA do 11 kwietnia 2022 r. (prosimy o określenie udziału w punktach programu)
telefonicznie do Centrum Informacji Turystycznej KORDEGARDA ul. Park 1, Przeworsk,
tel. 575 93 95 93, lub e-mail: cit.kordegarda@gmail.com

Organizator: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Parlament Jakubowy

Patronat Honorowy:

 • Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Ukrainy – prof. dr hab. Markijan Malski
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego – Bogdan Rzońca
 • Dyrektor Instytutu Cervantesa – Fernando Martínez-Vara de Rey de Irezábal
 • Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl
 • Metropolita Archidiecezji Przemyskiej – JE ks. abp. Adam Szal
 • Starosta Przeworski – Bogusław Urban

Partnerzy:

 • Bractwo św. Jakuba Apostoła przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”,
 • Fundacja „Pro Futuro Theologiae”

Patronat naukowy:

 • Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Katedra Turyzmu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.