Konkurs Literacki „O kwiat tulipanowca” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs Literacki „O kwiat tulipanowca”

8.03-30.04.2023
Czudec, ul. Parkowa 7, Zespół Szkół w Czudcu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej oraz Zespół Szkół w Czudcu ogłaszają Konkurs Literacki „O kwiat tulipanowca”.

Cele konkursu:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Pogórza Strzyżowskiego - w tym gminy Czudec - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, troska o język ojczysty oraz popularyzacja działań twórczych i promocja talentów.

Zasady uczestnictwa:

  • Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto prześle własne niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach prace na adres:  Zespół Szkół w Czudcuul. Parkowa 738-120 Czudec,  z dopiskiem na kopercie Konkurs „O kwiat tulipanowca” w terminie do  30 kwietnia 2023 r.

Prace należy oznaczyć godłem słownym (inaczej pseudonimem – słowo, ciąg liter – wymyślonym na potrzeby tego konkursu). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora i kategorią, np. Młodzież, lub Dorośli, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Do koperty należy też włożyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu. Tak przygotowane prace należy przesłać w jednej kopercie na adres Organizatora Konkursu.

Do konkursu można zgłaszać wiersze i prozę (np. wspomnienia, opowiadania, listy, eseje) o tematyce związanej z Pogórzem Strzyżowskim – mogą to być utwory dotyczące piękna przyrody, zabytków, współczesności, tradycji, pamiątek historii, postaci związanych z tą ziemią. Wiersze i prace pisane prozą (nie więcej jak 5 stron) – powinny być nadesłane w formie wydruku komputerowego.

Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
  • Młodzież do 18 lat
  • Dorośli powyżej 18 lat

Powołane przez organizatora jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Osobna nagroda zostanie przyznana za utwór związany z gminą Czudec. Nagrodzone prace zostaną opublikowane. Zwycięzca otrzyma dodatkowo pamiątkową statuetkę.