Konkurs literacki „Są gdzieś okna, które płoną cały czas” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs literacki „Są gdzieś okna, które płoną cały czas”

28.01-8.03.2022
Przemyśl, ul. Biskupa Jakuba Glazera 44, II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego

V edycja konkursu literackiego na temat niepełnosprawności „Są gdzieś okna, które płoną cały czas” połączonego z programem edukacyjnym na rzecz integracji społecznej (rok szkolny 2021/2022).

Cel konkursu:

Celem projektu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.

Dla kogo?

Konkurs literacki jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, pamiętnika, reportażu lub opowiadania.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (wraz z wymaganymi załącznikami) do 8 marca 2022r.

Finał:

Podsumowaniem projektu będzie koncert 8 kwietnia o godzinie 12.00 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. Podczas tego wydarzenia zostaną ogłoszone wyniki. Na galę finałową przybędzie gość specjalny – Jan Mela, z którym również przewidziane jest spotkanie o godzinie 17.00 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej.

Organizatorami projektu są:
  • II LO im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu
  • Absolwent szkoły Krzysztof Gudzelak.

Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie.

Współorganizatorami są:
  • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
  • Przemyska Biblioteka Publiczna im. I. Krasickiego.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się w regulaminie na stronie II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu - kliknij link.

Do pobrania również formularz zgłoszeniowy (zał. nr 2) oraz wzór zgody opiekunów na udział dziecka w konkursie (zał. nr 3).

Ewentualne pytania można przesyłać na adres: konkurs_okna2lo@wp.pl.