Konkurs "Miasto Młodych - minigranty dla dużej kultury" - termin rekrutacji został wydłużony! Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs "Miasto Młodych - minigranty dla dużej kultury" - termin rekrutacji został wydłużony!

13-17.05.2024, godz. do 15:00
Mielec, aleja Niepodległości 7, Dom Kultury SCK

Termin rekrutacji do konkursu "Miasto Młodych – mini granty dla dużej kultury" został wydłużony. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upłynie w piątek, 17 maja o godz. 15:00.

Dom Kultury SCK w Mielcu ogłosił konkurs inicjatyw kulturalnych pn. "Miasto Młodych" - minigranty Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców gminy Mielec w przedziale wiekowym 13-19 lat.

Zgłoszone projekty muszą spełniać warunki określone w regulaminie konkursu, .m.in. wpisywać się w zakres szeroko pojętej działalności kulturalnej, być autorskim pomysłem wnioskodawcy, odpowiadać potrzebom określonej grupy odbiorców, wynikać z konkretnych potrzeb. Projekt musi być realizowany na terenie Mielca. Inicjatywa będzie realizowana przy współpracy z Domem Kultury SCK w Mielcu.

Organizator konkursu przeznaczył na małe granty 10 tys. zł. Planuje dofinansowanie od 2 do 5 zgłoszonych inicjatyw, a maksymalna wartość jednego grantu to 5 tys. zł.

Autorskie projekty mogą zakładać różne formy realizacji: warsztaty, wykłady, spotkania, koncerty, imprezy plenerowe. Organizator konkursu zastrzega jednak, aby każdy z projektów aspirujących do grantów był m.in. ogólnodostępny i nieodpłatny. Do konkursu mogą przystąpić zarówno osoby indywidualne jak również grupy nieformalne (co najmniej 3 osoby). Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap to poprawne złożenie wniosku, a drugi etap to prezentacja pomysłu przed Kapitułą Konkursową i publicznością.

Celem konkursu jest wzmacnianie relacji między Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu a młodzieżą. Organizator chce wesprzeć te niekomercyjne inicjatywy kulturalne, które będą w stanie zaangażować mieszkańców Mielca. Ogłoszenie naboru wniosków zaplanowano na 12 kwietnia. Terminem końcowym składania wniosków jest 17 maja (do godz. 15). Termin ogłoszenia wniosków zakwalifikowanych do konkursu to 21 maja. Drugi etap konkursu, czyli prezentacje przed Kapitułą Konkursową i publicznością zaplanowane są na 29 maja.

Zwycięskie projekty muszą być zrealizowane między 10 czerwca a 15 października.