Konkurs - "PCN oczami dziecka" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs - "PCN oczami dziecka"

3.07-31.08.2023
Jasionka 952A, Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz"

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz" zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym "PCN oczami dziecka". 

O konkursie:

 • Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w ramach którego działa jednostka wyspecjalizowana - Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”.
 • Konkurs rozpoczyna się 3 lipca 2023 r., a kończy 31 sierpnia 2023 roku
 • Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 roku życia
 • Uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie świetlic, domów kultury, uczestnicy warsztatów plastycznych. 
 • Jeden autor może nadesłać jedną pracę konkursową. Oceniane będą jedynie prace indywidualne.

Zadaniem konkursowym jest:

wykonanie pracy plastycznej w technice płaskiej: rysunek, malarstwo, wydzieranka, wyklejanka itp. zainspirowaną Podkarpackim Centrum Nauki „Łukasiewicz”. Może to być rysunek budynku PCN, co może się w nim znaleźć, czy też czego można by w nim doświadczyć.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • od 3 do 6 roku życia,
 • od 7 do 10 roku życia,
 • od 11 do 15 roku życia

Każda praca powinna być opatrzona trwale następującymi danymi (z tyłu pracy):

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • Klasa i wiek dziecka,
 • Imię i nazwisko opiekuna dziecka.

Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie ZGODY rodziców/prawnych opiekunów, których wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Prace z dopiskiem: „PCN oczami dziecka” należy przesłać na adres: Jasionka 952A, 36-002 Jasionka, lub złożyć w kasach w budynku PCN.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 września 2023 r. na stronie PCN "Łukasiewicz" oraz w mediach społecznościowych (Facebook oraz Instagram). Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 3 prace w każdej z kategorii wiekowej, przyznając nagrody za I, II i III miejsce, oraz pamiątkowe dyplomy dla pozostałych uczestników.

Nagrodami w konkursie będą: bilet rodzinny do PCN 2+2 oraz zestaw gadżetów.

Regulamin konkursu - kliknij i zapoznaj się z regulaminem

Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz"

W skrócie PCN, to ośrodek popularyzujący naukę o wyjątkowej w skali kraju ofercie programowej powiązanej z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w tym z: lotnictwem, kosmonautyką, informatyką i telekomunikacją oraz szeroko rozumianą jakością życia.

Nie jest to muzeum! Ale też nie plac zabaw… Utworzone nieopodal Rzeszowa centrum nauki to obiekt nowej generacji oraz przestrzeń dla umysłu, która daje tyle możliwości ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy. To miejsce dynamiczne i interaktywne, w którym można do woli eksperymentować, testować, pytać, doświadczać i rozwijać naukowe zainteresowania. Służy do tego prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych: Fablab, Pracownia Robotyka, Pracownia Biologia i Ekologia, Pracownia Chemia, Pracownia Fizyka.