Konkurs plastyczny "Mój Pałac Marzeń" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs plastyczny "Mój Pałac Marzeń"

4.09.2023-31.01.2024
Krzemienna 190, Muzeum Złotej Rybki

Historyczny Park Rozrywki zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym: "Mój Pałac Marzeń". Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży od 0 do 18 lat.

Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych) tylko w formacie A4.

Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac i każda praca będzie oceniana indywidualnie!

Dozwolony jest udział w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.

Szczegóły i wymogi formalne w regulaminie konkursu.

NAGRODY:

Każdy uczestnik konkursu za nadesłaną pracę otrzyma DYPLOM oraz bezpłatny BILET WSTĘPU do Muzeum.

Ponadto w każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana NAGRODA GŁÓWNA tj.: BEZPŁATNY wstęp całej grupy/klasy Laureata konkursu do HISTORYCZNEGO PARKU ROZRYWKI, połączony z warsztatami robienia Ciasteczek Dworskich oraz OBIADEM w Pałacu Władysława Długosza w Gorlicach.

Termin nadsyłania prac: 31.01.2024 r.

DOPUSZCZALNE FORMY NADSYŁANIA PRAC:

  1. Drogą ON-LINE poprzez skrypt dostępny na stronie: (pojedyncze prace indywidualne)
  2. Drogą POCZTY TRADYCYJNEJ: (prace grupowe wraz z załącznikami wydrukowanymi z regulaminu)

W przypadku niejasności konkursowych prosimy o bezpośredni kontakt pod nr telefonu 510 925 000 e-mail: gorlice@uschabinskiej.pl

Pobierz regulamin „Mój Pałac Marzeń 2023-2024”.