Konkurs plastyczny „Nowe przygody bohaterów dobranocek” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs plastyczny „Nowe przygody bohaterów dobranocek”

20.12.2021-25.02.2022
Rzeszów, ul.Mickiewicza 13, Muzeum Dobranocek

Muzeum Dobranocek w Rzeszowie przygotowało dla najmłodszych miłośników dobranocek specjalny konkurs plastyczny.

O konkursie

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne przedstawiające wymyślone przez uczestników przygody ulubionych postaci z bajek, w dowolnej technice, np. wycinanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, praca przestrzenna, praca w technice cyfrowej, grafika komputerowa. Prace można wykonać ręcznie bądź na komputerze.

Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę. Ze względu na druk i prezentację dzieł laureatów na wystawie pokonkursowej prosimy o nadsyłanie prac w jakości min. 300 DPI. Prace wykonane ręcznie po zeskanowaniu powinny wypełniać powyższe wymagania. 

Prace, które nie będą zeskanowane nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej tj. nie będą kwalifikowane do konkursu. Nie dotyczy to prac przestrzennych oraz prac nie nadających się do skanowania. Prace, które wymagają zrobienia zdjęcia powinny być sfotografowane na jasnym (najlepiej białym), jednolitym tle, w kadrze dokładnie pokazującym całą pracę w dobrym oświetleniu.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych
  • przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych,
  • klasy I-III szkoły podstawowej,
  • klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Prace należy dostarczyć drogą mailową w terminie do 25 lutego 2022 r. na adres:                                    konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: konkurs plastyczny „Nowe przygody bohaterów dobranocek”  z wybraną jedną kategorią: przedszkole, klasa I-III, klasa IV-VIII.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane - zastrzegają orgaizatorzy. Więcej szczegółowych informacji można znaleść w regulaminie konkursu, który znajduje się na stronie internetowej Muzeum Dobranocek.