Konkurs plastyki dzieci i młodzieży pogranicza "Kredki" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs plastyki dzieci i młodzieży pogranicza "Kredki"

23.02-23.03.2023
Krosno, ul. Kolejowa 1, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Każdego roku wiosną w galeriach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie oglądać można prace plastyczne dzieci i młodzieży. Także w tym roku publiczność będzie mieć okazję zobaczenia wystawy, zanim to jednak nastąpi organizatorzy zapraszają miłośników sztuki i młodych artystów do udziału w Konkursie plastyki dzieci i młodzieży pogranicza „Kredki”.

Na każdą z do tej pory zorganizowanych edycji napływały prace z Polski, Słowacji czy Ukrainy, wykonane w różnych technikach i pokazujące świat widziany oczami młodych. Niezmiennie, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i zgłoszenia swojego udziału w konkursie.

Termin przyjmowania zgłoszeń i prac: 24 marca 2023
Regulamin, karty zgłoszenia, inne dokumenty: POBIERZ

Cel: poszukiwanie talentów plastycznych, promowanie utalentowanej młodzieży i dzieci wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo. Popularyzacja autentycznej twórczości. Inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

Warunki uczestnictwa: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski i regionów pogranicza: kraj: koszycki, preszowski, obwód: lwowski, zakarpacki.

Prace będą oceniane i nagradzane w 3 kategoriach wiekowych:

  • I kat. 7-9 lat
  • II kat. 10-12 lat
  • III kat. 13-15 lat

Liczba prac: maksymalnie 20 prac z jednej placówki w danym przedziale wiekowym. Jedna praca jednego autora.
Dodatkowo: do każdej pracy powinien zostać załączony czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) oraz oświadczenie od każdego autora pracy (załącznik 3). Prace biorące udział w konkursie muszą stanowić własność autora. Prace muszą być wykonane indywidualnie. Prace grupowe nie będą dopuszczane do konkursu.

Założenia organizacyjne:

  • Temat: dowolny
  • Format prac: A3
  • Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika. Wyklucza się prace oprawione oraz z naklejoną plasteliną, ryżem itp.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno
Kontakt: tel. 13 43 218 98, e-mail: rckp@rckp.krosno.pl

Wyniki i wystawa: wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 marca 2023 roku. Wernisaż wystawy nagrodzonych i wybranych do wystawy prac odbędzie się w kwietniu 2023 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1. Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.