Konkurs poetycki "Exodus ‘23" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs poetycki "Exodus ‘23"

6.07-30.09.2023
Chybie, ul. Kopernika 5, Stowarzyszenie „Bez Limitu”

Stowarzyszenie "Bez Limitu" w Chybiu ogłasza otwarty Konkurs poetycki "Exodus ‘23", w którym mogą wziąć udział wszyscy twórcy niezrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

Tematyka utworów jest dowolna. Biorący udział w konkursie proszeni są o nadesłanie zestawu trzech wierszy opatrzonych godłem, które dotychczas nie były publikowane i nie były nagradzane w innych konkursach.

Wiersze należy przesłać do 30 września 2023 roku pod adres:

Stowarzyszenie „Bez Limitu”
ul. Kopernika 5
43-520 Chybie
z dopiskiem: „Exodus”

Do utworów napisanych w trzech egzemplarzach winna być dołączona koperta wraz z godłem, zawierająca imię i nazwisko, dokładny adres autora nadesłanych prac oraz adres e-mail, a także podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych (zgodę) przez Stowarzyszenie „Bez Limitu”.

Przewiduje się następujący podział nagród (brutto):

  •  I nagroda – 4000 zł,
  • II nagroda – 2000 zł, III nagroda – 1000 zł
  • trzy wyróżnienia po 500 zł.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2023 roku. Partnerem konkursu jest Fundacja PZU

Stowarzyszenie „Bez Limitu” – e-mail: s.bezlimitu@gmail.com

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej GOK Chybie