Konkurs prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” – edycja 2020

12.02-20.09.2020
Rzeszów, ul. Lubelska 4, Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Województwo Podkarpackie zaprasza autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich dotyczących regionu do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesności i przyszłości Podkarpacia. Pula nagród konkursowych wynosi 15.000 zł. 

Konkurs zorientowany jest na pogłębienie i popularyzację wiedzy na temat Podkarpacia, prezentację regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego oraz promocję województwa. Jednocześnie konkurs ma za zadanie informować o studenckich dokonaniach i wyróżniać najzdolniejszych autorów.

O nagrody mogą się starać autorzy prac dyplomowych, którzy zamieszkują województwo podkarpackie lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie z wszystkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, na której powstały i zostały obronione.

Konkurs ogłaszany jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W przypadku drugiej edycji, dotyczącej prac obronionych w latach 2019 i 2020, miało to miejsce 21 stycznia 2020 roku.

Prace konkursowe należy zgłaszać do 20 września 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku 2020. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł. Najlepsze prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnym ujęciu oraz współczesny potencjał rozwojowy, procesy społeczno-gospodarcze, nowe technologie i rozwiązania.

Obsługę techniczną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.
Kontakt: Mateusz Werner: tel. (17) 743 30 20, e-mail: konkurs@podkarpackie.pl.

Informacje na temat konkursu i dokumenty zgłoszeniowe.

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP