Krosno-Preszów wirtualnie… aplikacja-przewodnik śladami osób z miastem związanych Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Krosno-Preszów wirtualnie… aplikacja-przewodnik śladami osób z miastem związanych

9-30.12.2020
Jasło, ul. Kołłątaja 1, Jasielski Dom Kultury

Miejsca związane w Krośnie z mniej i bardziej znanymi ludźmi z historii miasta i regionu, publikacje o tych ludziach, a także wirtualny spacer po mieście i Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – to tylko niektóre elementy mobilnej aplikacji, która powstała w ramach projektu „Biblioteki w czasie i przestrzeni".

Projekt realizoway był przez Bibliotekę Regionalną P. O. Hviezdoslava w Preszowie oraz Krośnieńską Bibliotekę Publiczną z programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Aplikacja mobilna może być zainstalowana na telefonach i tabletach, a można ją pobrać z Google Play - link do pobrania aplikacji.

Szczegółowa instrukcja do pobrania aplikacji oraz linki dostępne są również na stronie internetowej Biblioteki Krośnieńskiej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest połączenie wiedzy o znaczących osobistościach z przeszłości Krosna i Preszowa z informacjami o książkach i innych dokumentach ze zbiorów bibliotek związanych z tymi osobami, a także pokazanie turystom miejsc w obu miastach, które upamiętniają tych ludzi.
 

Możliwości aplikacji i jej zawartość

W efekcie realizacji projektu w aplikacji znalazło się 80 biogramów osób (30 związanych z Krosnem i regionem oraz 60 z Preszowem), pogrupowanych w ścieżki tematyczne. W przypadku strony polskiej to ścieżka: artystów, literatów, techników, lekarzy, historii oraz ścieżka pn. Sławni w Krośnie.

Głównym kryterium przy wyborze osób, których biogramy znalazły się w aplikacji, było znalezienie miejsc lub obiektów w mieście związanych z tymi osobami, jak nazwa ulicy, tablica pamiątkowa, pomnik.

Aplikacja pozwala na lokalizację tych miejsc bezpośrednio z poziomu danych biograficznych.  Z poziomu biogramu można się również przenieść do katalogu online Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i kolekcji dokumentów na temat danej osoby, które zgromadzone są w zasobach biblioteki.

Dodatkowo dla każdej ścieżki powstały quizy online, w których można sprawdzić swoją wiedzę o prezentowanych w aplikacji osobowościach.
 

Wirtualny spacer

Za pomocą aplikacji można również odbyć wirtualny spacer po Krośnie i Preszowie oraz bibliotekach w obu miastach. Wirtualny spacer po KBP – Bibliotece Głównej, Filii nr 4 i mieście jest dostępny z poziomu wyszukiwarki także pod adresem: https://krosno.3-d.sk/.

Aplikacja dostępna jest w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim, a biogramy mają wersję audio.                                                                                                  

Monika Machowicz