Krzysztof Heyke – „Bartnictwo” – wystawa fotografii Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Krzysztof Heyke – „Bartnictwo” – wystawa fotografii

6.02-31.03.2022
Rudnik nad Sanem, ul. Mickiewicza 41, Centrum Wikliniarstwa

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem zaprasza na wystawę fotografii Krzysztofa Heyke pt. „Bartnictwo”.

Krzysztof Heyke Profesor zwyczajny dr habilitowany sztuk filmowych; fotograf, operator, podróżnik, wydawca. Urodzony się w 1962 r. w Warszawie. Ukończył Instytutu Fotografii Artystycznej w Pradze (dyplom 1990) oraz Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi (dyplom 1991). Na zaproszenie Wojciecha J. Hasa, ówczesnego rektora uczelni, od roku 1992 prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Operatorskim i Wydziale Reżyserii macierzystej PWSFTviT.

Swoje prace prezentował na 200 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Jest autorem fotografii do kilkunastu albumów; są to m.in.:

 • Polska romantyczna (siedmiokrotnie nagradzany w konkursach na najpiękniejszą książkę);
 • Kazimierz Dolny: znany i nieznany;
 • Tam, gdzie lwowskie śpią orlęta;
 • Polska. Duch Ziemi;
 • Mazury – obrazy nostalgii, Cmentarz Łyczakowski;
 • Cmentarz na Rossie: od świtu do zmierzchu;
 • Katedra lwowska obrządku łacińskiego;
 • Świątynie Kresów;
 • Ludzie Kresów;
 • Kresy. Zapomniana ojczyna;
 • Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej;
 • Melancholia i poznanie. „Autobiografie” Elizy Orzeszkowej.
 • Katedra Grodzieńska,
 • Ostatni bartnicy Europy, których spotkałem.

Pomysłodawca i autor jedynej w Polsce publikacji albumowej, ukazującej kulisy władzy Premier w czerni i bieli (dokumentacja ostatniego okresu rządów Jerzego Buzka). Autor rozdziału poświęconego Polsce, który jest częścią prestiżowej publikacji Ludy świata. Jeden z bohaterów książki W obiektywie. Mistrzowie polskiej fotografii. Współpracował z magazynem „National Geographic”, jest także współautorem serii wydawniczych magazynu „National Geographic” – Między piekłem a niebem, Świat na talerzu, Na końcu świata. Uczestnik i dokumentalista wypraw wysokogórskich m.in. w Himalaje, na Alaskę, Syberię, Kaukaz, Kilimandżaro, Aconcagua...

Od trzech dekad podróżuje po dawnych Kresach Rzeczpospolitej Polskiej oraz Syberii, rejestrując aparatem życie i ślady aktywności Polaków, a także ich potomków. Był jednym z inicjatorów wpisania w 2016 roku bartnictwa na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz jednym z depozytariuszy wpisania kultury bartniczej na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO w 2020 roku.