Leopold Lis-Kula – przykład patriotyzmu i poświęcenia w walce o niepodległość Polski Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Leopold Lis-Kula – przykład patriotyzmu i poświęcenia w walce o niepodległość Polski

8.11-31.12.2019
Rzeszów, Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

Opowieść o rzeszowskim gimnazjaliście, który wyruszył do walki o wolną Polskę mając niespełna siedemnaście lat.

Niestety nie cieszył się niepodległością Ojczyzny zbyt długo. Trafiony wrogą kulą zmarł 7 marca 1919 roku. Podczas zajęć uczniowie poznają wojenne (ale nie tylko) losy ulubionego żołnierza Józefa Piłsudskiego. Lekcja muzealna została urozmaicona pokazem multimedialnym oraz prezentacją najcenniejszych pamiątek po Leopoldzie Lisie-Kuli, uczniowie otrzymają także karty pracy, które pozwolą na powtórzenie zdobytych wcześniej wiadomości.