ŁUKASIEWICZ.ART – drugi nabór do 28 maja 2022 r. Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

ŁUKASIEWICZ.ART – drugi nabór do 28 maja 2022 r.

29.04-28.05.2022
Rzeszów, ul. Lubelska 4, Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP w Rzeszowie ponownie zaprasza do udziału w akcji ŁUKASIEWICZ.ART 2022.

O naborze:

Ogłoszony został drugi nabór autorskich koncepcji projektów artystycznych na prace, które dokonają artystycznej interpretacji dziedzictwa Ignacego Łukasiewicza. Koncepcje można przesłać drogą elektroniczną do 28 maja 2022 r. na adres email: art@podkarpackie.pl

Organizatorem akcji promocyjnej ŁUKASIEWICZ.ART 2022 jest Województwo Podkarpackie, a jej realizatorem Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jest ona elementem wieloletniego przedsięwzięcia PODKARPACKIE. ART sięgającego po tematy z zakresu dziedzictwa kulturowego i zachęcającego młode pokolenie artystów do ich artystycznego przetworzenia.

Najważniejsze informacje o akcji ŁUKASIEWICZ.ART 2022

Cel:

Promocja i popularyzacja postaci i dorobku Ignacego Łukasiewicza poprzez sztukę.

Kto może wziąć udział:

Studenci oraz absolwenci 2020/2021 i 2021/2022 kierunków artystycznych spełniający przynajmniej jedno z kryteriów:

  • będący mieszkańcami województwa podkarpackiego,
  • studiujący na uczelni artystycznej lub w przypadku absolwentów, którzy ukończyli uczelnię artystyczną na terenie województwa podkarpackiego.
Preferowane dziedziny artystyczne:
  • malarstwo,
  • rzeźba,
  • grafika,
  • film,
  • fotografia artystyczna.

Dopuszczalne jest także łączenie dziedzin w ramach jednego projektu.

Warunki udziału:
  • w procedurze kwalifikacji przesłanie do 28 maja 2022 roku zgłoszenia na Karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu oraz koncepcji projektu artystycznego według zasad określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu na adres: art@podkarpackie.pl
  • po wyborze koncepcji przez Komisję ekspercką do spraw wyboru projektów akcji ŁUKASIEWICZ.ART 2022 powołaną przez organizatora - podpisanie umowy i wykonanie dzieła opisanego w koncepcji autorskiego projektu artystycznego w ciągu 100 dni,
  • przekazanie dzieła Organizatorowi wraz z materialnymi prawami autorskimi.
Warunki finansowe:

4000 zł za wykonanie dzieła opisanego w koncepcji autorskiego projektu artystycznego.

Więcej informacji, w tym regulamin i formularz zgłoszenia w zakładce  ŁUKASIEWICZ.ART Nabór start https://art.podkarpackie.pl/index.php/lukasiewicz-art/nabor-start?id=10

Kontakt:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP w Rzeszowie:
tel. 17 743 30 19,
e-mail: art@podkarpackie.pl
www: https://art.podkarpackie.pl/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU