Malarstwo Joanny Dyląg-Faliszek - wystawa w bibliotece Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Malarstwo Joanny Dyląg-Faliszek - wystawa w bibliotece

7.12.2022-4.02.2023, godz. 9:00-19:00
Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, Krośnieńska Biblioteka Publiczna

W Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej prezentowane są prace malarskie Joanny Dyląg-Faliszek, artystki z Jedlicza. Otwarcie wystawy odbyło się 7 grudnia 2022 r.

Joanna Dyląg-Faliszek urodziła się 15 maja 1990 r. W latach 2009-2012 studiowała malarstwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w pracowni prof. Marka Pokrywki. W 2014 roku ukończyła studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w pracowni malarstwa prof. Marka Pokrywki i prof. Antoniego Nikla - otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Laureatka Nagrody Rektora ASP w Krakowie - Szymbark 2013. Uczestniczyła w licznych warsztatach w Polsce i za granicą, plenerach artystycznych oraz aukcjach sztuki. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Należy do Grupy „PLAJA” - nieformalnego stowarzyszenia jasielskich plastyków.

W Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej artystka wystawia dwadzieścia obrazów - martwą naturę i pejzaż. W szkicu „Rzeczywistość wyabstrahowana. Malarstwo Joanny Dyląg-Faliszek” Stanisław Wójtowicz o prezentowanych pracach pisze m.in.:

"Termin „martwa natura” (stil-leven) pojawił się ok. 1650 roku w holenderskich katalogach sztuki jako określenie obrazów przedstawiających kompozycje niewielkich, nieruchomych, najczęściej nieożywionych przedmiotów, zestawianych ze względów kompozycyjno-estetycznych lub symbolicznych. Martwe natury Joanny Dyląg-Faliszek są efektem starannej selekcji obiektów i ustawienia ich w sposób zapewniający harmonię obrazu. Ważne wydaje się również poszukiwanie relacji obiektu z tłem, na którym pojawia się jego „przeskalowane” odbicie.(…)
W pejzażach Joanny Dyląg-Faliszek panuje hipnotyzujący spokój. To klasyczne poziome kompozycje pasowe, malowane z różnych perspektyw, z linią horyzontu sytuowaną na różnych wysokościach obrazów. Łagodnie pofalowane odcieniami zieleni powierzchnie płynnie przechodzą w niebo, na którym swój spektakl odgrywają stale zmieniające się chmury. Obraz, mimo ograniczenia ramami, wydaje się „otwarty”, wyobraźnia podpowiada jego kontynuację. Tę właściwość pejzażu Joanna Dyląg-Faliszek wykorzystuje tworząc kompozycje składające się z kilku obrazów, z których każdy może być samodzielną całością lub ustawionym w dowolnej kolejności modułem zestawu".

Wystawę malarstwa Joanny Dyląg-Faliszek otworzyła Elżbieta Staroń, Zastępca Dyrektora Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej.

Artystka - odpowiadając na pytania zgromadzonej publiczności - mówiła o swojej drodze twórczej i o źródłach inspiracji artystycznych. Opisywała też techniki malarskie, jakimi najczęściej się posługuje.