Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

13.01-28.02.2023
Krosno, ul. Piłsudskiego 16, Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Z Zagłady ocalało w Polsce około pięciu tysięcy z blisko miliona żydowskich dzieci. Wiele z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach. Polacy, którzy zaopiekowali się dzieckiem, często później stawali się jego rodzicami. Na ogół fakt adopcji trzymali w tajemnicy, niektórzy wyjawili prawdę przed śmiercią, inni zabrali ją do grobu.

Dzieci, wychowane w obcych domach, które uważały za własne, musiały zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i zyskaną rodzinę. Często latami szukały śladów swoich żydowskich bliskich, nazwisk, dat urodzenia. Ci, którym się to nie udało, ciągle jeszcze mają nadzieję. Losy piętnaściorga Ocalonych, urodzonych w latach 1939-1942, przedstawiono na planszach, które tworzą wystawę. Plansze te, pierwszy raz pokazane w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w roku 2015, jeżdżą po Polsce i świecie, by dać świadectwo bezgranicznej rodzicielskiej miłości, która kazała oddać ukochane dzieci w obce ręce i odwadze ludzi, którzy uznali je za własne córki i synów. Twórcami wystawy są członkowie
Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu", m.in. Joanna Sobolewska-Pyz „Inka", jedna z bohaterek wystawy i jej inicjatorka; Anna Kołacińska-Gałązka, przedstawicielka drugiego pokolenia ocalałych z Zagłady, autorka książkowego opracowania wspomnień Dzieci Holocaustu pt. „Nie mogliśmy pojąć, dlaczego...", redaktorka wywiadów zamieszczonych na planszach, oraz Jacek Gałązka, projektant graficzny i realizator wystawy.

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, w Kamienicy Zgoda do końca lutego 2023.

Więcej o wystawie: moirodzice.org.pl
Więcej o Stowarzyszeniu: dzieciholocaustu.org.pl