Międzynarodowy Konkurs fotograficzny Kuferek 2023 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Międzynarodowy Konkurs fotograficzny Kuferek 2023

16.02-4.05.2023
Jarosław, pl. Mickiewicza 6, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza do wzięcia udziału w konkursie międzynarodowym w którym tematem przewodnim jest jarmark i wiążąca się z nim bogata historia kupiecka.

Pragniemy zainspirować uczestników Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Kuferek 2023" tradycją kupiecką zarówno miasta Jarosławia, jak i całego świata. Obrazem kolorowych straganów, wyobrażeniem o gwarnych, tętniących życiem i pełnych zapachów ulicach. W fotografiach nawiązujących do tematu przewodniego pod tytułem ,,JARMARK" artyści mogą zawrzeć najczęściej spotykane jego aspekty: rzemiosło, transport, handel, sztukę, jadło, życie nocne jarmarków, itp. na wszystkich kontynentach świata - informują organizatorzy.

Uczestnik może zgłosić cztery (4) fotografie cyfrowe wykonane dowolną techniką. Harmonogram (DD. MM. RRRR)

  • Otwarcie konkursu: 30.10.2022
  • Zamknięcie konkursu: 04.05.2023
  • Ocena prac: 27.05.2023
  • Wyniki konkursowe: do 01.06.2023
  • Wystawa: 23.08.2023
  • Ostateczny termin dostarczenia nagród: 31.12.2023

Wyniki zostaną ogłoszone bezzwłocznie po zakończeniu obrad i opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.jaroslaw-kuferek.plhttps://theiaap.com/kuferek/

Organizator wydrukuje nagrodzone fotografie we własnym zakresie do 23.08.2023 (data wystawy). Katalog w formacie PDF będzie od tego dnia dostępny do pobrania na stronie internetowej Organizatora.

Nagrody zostaną wręczone autorom w Jarosławiu podczas otwarcia wystawy pokonkursowej na V Jarosławskich Dniach Sztuki - 23 sierpnia 2023 roku.