Młodsza Paka 2022 Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Młodsza Paka 2022

14.04-13.05.2022
Jarosław, Plac Mickiewicza 6, Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki

IV Przegląd Kabaretów Młodzieżowych Młodsza PAKA 2022.

I. Organizatorzy:

  • Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.
  • Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej „PAKA” w Krakowie

II. Cele przeglądu:

  1. Rozbudzanie zainteresowania młodzieży sztuką kabaretową.
  2. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego młodzieżowych zespołów oraz solistów.
  3. Integracja amatorskich środowisk artystycznych.
  4. Inspiracja młodych twórców do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej.

Warunkiem udziału w przeglądzie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: e-mail: konkursy.jokis@interia.pl do 13 maja 2022 r. lub na adres: Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki Pl. A.Mickiewicza 6.