Monokultura – wystawa w Jasielskim Domu Kultury Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Monokultura – wystawa w Jasielskim Domu Kultury

11.02-10.03.2021
Jasło, ul. Kołłątaja 1, Jasielski Dom Kultury

JDK zaprasza na wystawę „Monokultura” – jest to wystawa czarno-białej fotografii krajobrazowej.

Autor zdjęć zjawiskowo ukazał rozległe pejzaże czeskich Moraw. Zdecydowaną część monochromatycznych fotografii zajmują jakby „graficzne wzory” ornych pól, na lekko pofalowanych wzniesieniach.

Elementem łączącym wszystkie fotografie jest jeden niewielki punkt gdzieś w centrum kompozycji . Na jednej z fotografii jest to maleńka postać człowieka, na innej biała kapliczka, traktor, czy jeleń.

Autor fotografii jest laureatem wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granicą.

Wystawę MONOKULTURA  można oglądać w foyer Jasielskiego Domu Kultury.

(JDK)