Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie - działa online Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie - działa online

1.04-31.05.2020
Rzeszów, Muzeum Etnograficzne

Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie przeniosło swoją działalność do sieci – podstawowe źródło informacji strona główna oraz Portal społecznościowy FB.

Szczególnie polecane do zobaczenia przez Muzeum Etnograficzne:Zostań w domu, zwiedzaj wirtualnie”  oraz Instrumenty ludowe, a także:

  • Czas odnowy – Wielkanoc inna niż wszystkie?” Tradycje związane z okresem Wielkiego Postu oraz Świąt Wielkiej Nocy
  • Alfabet Kotuli – Zostań w domu i zaprzyjaźnij się z Franciszkiem Kotulą. Cykl tekstów dedykowany patronowi muzeum, który ma związek z przypadającą w tym roku  120 rocznicą jego urodzin.
  • Kolekcja strojów ludowych z terenu Podkarpacia – prezentacja  muzealnej kolekcji strojów ludowych.
  • Muzyczny Folklor Podkarpacia. Badania Terenowe- Wybór materiałów źródłowych w postaci linii melodycznych pieśni i utworów instrumentalnych, zapisów nutowych, fotografii oraz wywiadów zrealizowanych na terenie Podkarpacia.
  • Międzypokoleniowa sztafeta folkowa” - Wybór materiałów źródłowych dotyczących m.in. przemian w obrębie repertuaru muzycznego oraz składu kapel i orkiestr weselnych z zaakcentowaniem ich współczesnej roli i znaczenia dla kierunków rozwoju muzyki terenów wiejskich, jak również zjawisko reinterpretacji folkloru muzycznego. Dokumentacja dotycząca również orkiestr dętych w regionie.
  • Muzyczne Podkarpacie” – Wybór materiałów źródłowych dotyczących przejawów działalności muzycznej w środowiskach miejskich i wiejskich Podkarpacia, tj. kapel ludowych i orkiestr dętych.
  • Film „Błażowa. Pisanki” (2019); Film dokumentujący jedną z tradycji wielkanocnych w regionie.
  • Film „Zapisane w terenie…” (2017); Film ukazujący wciąż żywą tradycję wytwarzania instrumentów muzycznych na terenie dawnej Rzeszowszczyzny.
  • Film „Siła tradycji” (2014); Film paradokumentalny pt. „SIŁA TRADYCJI” poruszający m.in. aspekt przekazu międzypokoleniowego w zakresie tradycji folkloru muzycznego Podkarpacia.