Muzeum Podkarpackie w Krośnie z dofinansowaniem Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Muzeum Podkarpackie w Krośnie z dofinansowaniem

25.05-30.06.2020
Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało dofinansowanie z  Programu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura  Kultury  w wysokości 250 000,00 zł  na realizację zadania  pn. Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Programu Ochrona Zabytków  na zadanie pn. Krosno, Muzeum Podkarpackie, Pałac Biskupi (XIV w.): montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej wraz z budową rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa w  wysokości 80 000,00 zł.

Realizacja zadania Poprawa infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie ma na celu zwiększanie dostępu do oferty kulturalnej i podniesienie jej atrakcyjności poprzez zakup instalacji systemu telewizji dozorowej w Pałacu Biskupim, instalacji okablowania strukturalnego (siedziba Muzeum) oraz rozbudowę systemu CCTV w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy. Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi zwiększenie także potencjału instytucji kultury, gdyż obecnie zbyt mała przestrzeń jest wykorzystywana dla ekspozycji i dla działalności edukacyjnej. Natomiast w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy zostanie zmodernizowany system telewizji dozorowej, co zwiększy jego bezpieczeństwo.

Celem drugiego zadania jest zabezpieczenie i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego realizowane poprzez zabezpieczenie zabytku nieruchomego, jakim jest Pałac Biskupi w Krośnie i jego eksponatów poprzez wykonanie systemów alarmowych: SSWiN, SSP oraz budowę rozdzielni zasilania systemów bezpieczeństwa. Zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, nie tylko dla miasta, ale i dla regionu, najcenniejszy zabytek architektury rezydencjonalnej usytuowany na terenie układu urbanistycznego Starego Miasta w Krośnie objętego ochroną konserwatorską. Nadrzędnym celem planowanego przedsięwzięcia jest prawidłowe zabezpieczenie, zgodne ze standardami europejskimi i polskim ustawodawstwem z zakresu ochrony zbiorów i muzealnictwa oraz zabytków prezentowanych na wystawach stałych i czasowych i muzealiów przechowywanych w magazynach Muzeum, jak również obiektu cennego dla rozwoju turystki. Dzięki zrealizowanemu zadaniu, podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa osób odwiedzających muzeum, jak również obiektu mającego szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego w kontekście ogólnoświatowym (największa w Europie kolekcja lamp) i lokalnym. Nowoczesne formy zabezpieczenia obiektu pozwolą na modernizację wystaw stałych i czasowych, a w konsekwencji przyczynią się do zwiększenia frekwencji i uatrakcyjnienia oferty wystawowej imprez cyklicznych (np. Noc Muzeów, Dzień Otwarty, Kiermasz Sztuki, koncerty na dziedzińcu wewnętrznym.