Konkurs fotograficzny „Dobranockowi detektywi” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Konkurs fotograficzny „Dobranockowi detektywi”

20.07-31.08.2021
Rzeszów, ul. Mickiewicza 13, Muzeum Dobranocek

Jeśli będąc na wakacjach zobaczysz dobranockowego bohatera koniecznie zrób mu zdjęcie i wygraj nagrody! – zachęcają organizatorzy.

Regulamin konkursu fotograficznego – dobranockowi detektywi:

 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, nie ma ograniczeń wiekowych.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Tematyka konkursu: fotografia/skany fotografii dokumentujące obecność bohaterów polskich i zagranicznych dobranocek w różnych miejscach w kraju i na świecie aktualnie i w przeszłości.
 7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć/skanów zdjęć (wyłącznie w formie cyfrowej). Można nadsyłać fotografie własnego autorstwa, ale także te odnalezione w starych rodzinnych albumach.
 8. Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się fotografią.
 9. Skład osobowy komisji ustala organizator.
 10. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność, ciekawe ujęcie tematu oraz jakość nadesłanych prac.
 11. Wymagania techniczne: pliki o minimalnej rozdzielczości 300 dpi (wielkość minimalna 1,5 MB), fotografie zapisane w formacie JPG.
 12. Fotografie/skany fotografii, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
 13. Wszystkie pliki należy podpisać: nazwiskiem i imieniem autora/właściciela zdjęcia oraz numerem, np. Nowak Marian zdj.1, Nowak Marian zdj.2.
 14. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 15. Komisja konkursowa zdyskwalifikuje prace zawierające treści wulgarne, nieprzyzwoite bądź obrażające uczucia osób trzecich.
 16. Nagroda konkursowa – gadżety i pamiątki związane z Muzeum Dobranocek - zostanie ufundowana przez Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie.
 17. Muzeum nie wysyła dyplomów za udział w konkursie.
 18. Termin trwania konkursu: od 20 lipca do 31 sierpnia 2021 r.
 19. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową do 16 września 2021 roku. Prezentacja zdjęć laureatów oraz galeria fotografii wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na Facebooku, na profilu Muzeum Dobranocek w Rzeszowie.
 20. Autor zgłaszający swoją pracę do konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jej przez organizatora, wykonywanie kopii oraz prezentacji podczas pokazu konkursowego, prezentacji na stronie internetowej, Facebooku, w publikatorach oraz podczas innych okazji po zakończeniu konkursu, według uznania organizatora.
 21. Zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy nadesłać do 31 sierpnia 2021 roku na adres: konkursymuzeumdobranocek@gmail.com z dopiskiem: „Dobranockowi detektywi”.