Niezwykłe warsztaty w łańcuckim Zamku Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Niezwykłe warsztaty w łańcuckim Zamku

24.05-4.06.2023
Łańcut, ul. Zamkowa 1, Muzeum-Zamek w Łańcucie

Muzeum-Zamek w Łańcucie zaprasza na otwarte i dostępne warsztaty, realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Klucz program dostępności Muzeum-Zamek w Łańcucie”. Na uczestników czekają zajęcia kulinarne, plastyczne, teatralne i stolarskie.

Wydarzenie o charakterze integracyjnym i włączającym, jest skierowane do osób w każdym wieku. Warsztaty są realizowane przez instruktorów specjalizujących się w realizacji wybranych tematów, we współpracy z pracowniczkami Działu Edukacji Muzealnej. Uczestnicy warsztatów nie tylko wezmą udział w spotkaniach tematycznych, ale także dowiedzą się więcej o historii i zbiorach Muzeum.

Zajęcia odbędą się w dniach:

  • 24 maja 2023 (środa): wiosenny warsztat kulinarny 11:00
  • 28 maja 2023 (niedziela): warsztat plastyczny 10:00
  • 3 czerwca 2023 (sobota): warsztat teatralny 10:00
  • 4 czerwca 2023 (niedziela): warsztat stolarski godzina 12:00 i 14:00

Koszt udziału w warsztatach to 1 zł/os.

Liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Zapisy przyjmuje Dział Edukacji Muzealnej: 17 749 38 86, 17 749 38 95

„Klucz program dostępności Muzeum-Zamek w Łańcucie” jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępności wydarzeń kulturalnych i wydarzeń artystycznych oraz angażowanie rodziny, opiekunów, terapeutów i specjalistów ze społeczności lokalnej Muzeum.

„Klucz” to nowy sposób otwarcia Muzeum na potrzeby publiczności ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych, zakup wyposażenia i zdobycie nowych kompetencji przez pracowników naszej instytucji.


Wydarzenia kulturalne i warsztaty artystyczne odbywają się w ramach przedsięwzięcia grantowego KBB/087 „Klucz-program dostępności Muzeum-Zamek w Łańcucie” realizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, na podstawie umowy nr POWR.04.03.00-00-0071/20 z dnia 26 marca 2021r.