Obchody 30. rocznicy śmierci śp. mjr. Wacława Kopisto Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Obchody 30. rocznicy śmierci śp. mjr. Wacława Kopisto

26-28.02.2023
Rzeszów, ul. Chopina 23, sala konferencyjna IPN Rzeszów

Obchody 30. rocznicy śmierci śp. mjr. Wacława Kopisto, Kawalera Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych oraz odznaczeniami brytyjskimi

Dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Józef Matusz, dyrektor TVP3 Rzeszów, ks. prałat Władysław Jagustyn, kapelan Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, dr Mieczysław Janowski prezydent Rzeszowa w l. 1991-1999, Anna Pasierb, siostrzenica mjr. Wacława Kopisto zapraszają na uroczystości z okazji 30. rocznicy śmierci śp. mjr. Wacława Kopisto. 

Program uroczystości:

26 lutego 2023 r. (niedziela)

 • 9:50 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed obeliskiem poświęconym
  mjr. Wacławowi Kopisto obok budynku TVP3 Rzeszów, ul. mjr. W. Kopisto 6
 • 10:30 Msza św. w intencji śp. mjr. Wacława Kopisto w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. 3 Maja 20 w Rzeszowie

28 lutego 2023 r. (wtorek)

 • 11:00 Sesja poświęcona majorowi Wacławowi Kopisto ps. „Kra”, sala konferencyjna IPN Rzeszów, ul. Chopina 23
 • Projekcja filmu Mirosławy Filipczyk pt. »Rzeszowski Cichociemny
  ps. „Kra”«, przygotowanego przez TVP3 Rzeszów we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
 • Wykład dr. Krzysztofa Tochmana (IPN Rzeszów) „Major Wacław Kopisto – życie i działalność”
 • Wspomnienie dr. Mieczysława Janowskiego o majorze Wacławie Kopisto 
 • Dyskusja

Mjr WACŁAW KOPISTO urodził się 8 lutego 1911 r. na Wołyniu. Był absolwentem Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Studiował w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, którą ukończył w 1937 r. Zmobilizowany, uczestniczył we wrześniu 1939 r. w obronie Rzeczypospolitej. Internowany przez Węgrów, przedostał się do Francji i brał udział w kampanii 1940 r. Następnie, w Wielkiej Brytanii przeszedł gruntowne przeszkolenie, by we wrześniu 1942 r. - jako skoczek „cichociemny” - podjąć walkę w okupowanym kraju. Czynił to w szeregach Armii Krajowej, uczestnicząc w działaniach „Wachlarza”. W styczniu 1943 r. brał udział w słynnym odbiciu kilkudziesięciu uwięzionych w niemieckim więzieniu w Pińsku. Od lutego 1943 r. był szefem „Kedywu” w Łucku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w kwietniu 1944 r. został aresztowany i po sześciu miesiącach skazany przez trybunał wojenny w Kijowie na karę śmierci. Wyrok ten został zamieniony w styczniu 1945 r. na 10 lat więzienia w najcięższych łagrach Kołymy i Komi. Do Polski wrócił w roku 1955. Członek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Sybiraków oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Kawaler Orderu Virtuti Militari, Polonia Restituta i dwukrotnie Krzyża Walecznych oraz odznaczeń brytyjskich. Swoje przeżycia opisał w książce: „Droga cichociemnego do łagrów Kołymy”. Jego imię nosi jedna z ulic Rzeszowa, przy której 14 sierpnia 2019 r. odsłonięto obelisk z pamiątkową tablicą obok budynku Oddziału Rzeszowskiego Telewizji Polskiej. Tablicę ufundował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

W tym roku mija 82 lat od pierwszego zrzutu polskich spadochroniarzy, wyszkolonych w Wielkiej Brytanii do okupowanego Kraju (operacja „Adolphus” - 15/16 lutego 1941 r.). Wspierali oni podziemne Państwo Polskie w walce z Niemcami, podejmując zadania wywiadowcze, dywersyjno-sabotażowe, łącznościowe. Nazwano ich „cichociemnymi”, gdyż swoje obowiązki realizowali w największej tajemnicy, często pod osłoną nocy. Wyróżniali się nie tylko głębokim patriotyzmem, ale i znakomitym, profesjonalnym wyszkoleniem oraz postawą bojową. Spośród 316 żołnierzy przerzuconych do Polski, 112 padło w walce lub poniosło śmierć z rąk niemieckich i sowieckich. Po wojnie, w okresie komunizmu, na dziewięciu „cichociemnych” dokonano egzekucji na podstawie wyroków wydanych przez sądy reżimu komunistycznego.  Sama nazwa „cichociemni” była wówczas zakazana.