Obraz Życia Ziemiaństwa Galicyjskiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Obraz Życia Ziemiaństwa Galicyjskiego

25.10.2022, godz. 18:00
Krosno, ul. Piłsudskiego 14, Kamienica Zgoda, sala konferencyjna

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na Spotkanie Muzealne z dr hab. prof. UR Beatą Lorens i dr hab. prof. UR Jerzym Kuzickim. Zatytułowane "Obraz z życia ziemiaństwa galicyjskiego. Dzienniki Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej z lat 1844-1891"

Emilia z hrabiów Jabłonowskich Skrzyńska 27.05.1824 Lubień – 28.05.1892 Krościenko Wyżne Żona Franciszka Ksawerego Skrzyńskiego. Należała do grupy zamożnego ziemiaństwa galicyjskiego. Po swoich rodzicach, Leonie Jabłonowskim i Cecylii z hrabiów Fredrów, odziedziczyła dobra w okolicach Krosna: wsie Krościenko Wyżne, Krasną i Czarnorzeki. Wielkość majątku i koligacje rodzinne wiązały Skrzyńskich z arystokracją galicyjską. W swoich dziennikach Emilia z Jabłonowskich Skrzyńska poza kwestiami rodzinnymi szeroko odnosi się do spraw politycznych. Opisuje najważniejsze współczesne jej wydarzenia w Galicji, takie jak: rabacja 1846 roku, Wiosna Ludów, likwidacja pańszczyzny, procesy więźniów politycznych. Interesowała się bieżącą sytuacją polityczną. W wielu miejscach Skrzyńska odnosi się do powstania węgierskiego, w którym wzięło udział wielu Galicjan, m.in. jej krewny Jan Aleksander „Oleś" Fredro. Opisuje także nastroje społeczne w Krośnie i okolicach przed wybuchem powstania styczniowego. Na poglądy polityczne Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej wpływ miało otoczenie, w którym wzrastała i przebywała. Było ono konserwatywne a zarazem narodowe. Po wydarzeniach rabacji galicyjskiej pozostała w niej pewna nieufność w stosunku do chłopów, chociaż w postępowaniu względem nich kierowała się głównie chrześcijańskim miłosierdziem. Była Polką z przekonania, świadomą konieczności odbudowy polskiej państwowości. Wspierała powstańców styczniowych oraz wydalonych z Królestwa Polskiego i zaboru pruskiego, udzielając kilkunastu z nich schronienia w dworze w Krościenku Wyżnym.

Oryginał dzienników Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej znajduje się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.