Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Osób z Niepełnosprawnościami na ilustracje do utworów Aleksandra Fredry Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Osób z Niepełnosprawnościami na ilustracje do utworów Aleksandra Fredry

28.02-31.03.2023
Przemyśl, ul. Stanisława Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym na ilustrację do utworów Aleksandra Fredry, który decyzją Sejmu i Senatu RP został ogłoszony patronem literackim roku 2023.

W roku tym przypada 230. rocznicy urodzin tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza, bajkopisarza, poety i pamiętnikarza.

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 r. w Surochowie, niedaleko Przemyśla.

Konkurs plastyczny skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, tj.: uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, podopiecznych Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowych Domów Społecznej, Fundacji i Stowarzyszeń działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych z całej Polski.

Prace mogą być nadsyłane w następujących kategoriach

  • malarstwo,
  • rysunek,
  • grafika,
  • tkanina,
  • aplikacja i collage.

Organizatorzy czekająna prace do 31 marca 2023 r.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie Centrum Kulturalnego w Przemyślu www.ck.przemysl.pl.