Ogólnopolski konkurs plastyczny na ilustracje do wierszy Gawędziarza Jańca Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Ogólnopolski konkurs plastyczny na ilustracje do wierszy Gawędziarza Jańca

3-26.11.2021
Przemyśl, ul. Konarskiego 9, Centrum Kulturalne

Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim konkursie plastycznym na ilustracje do wybranych wierszy Gawędziarza Jańca. Zgłoszenia można przesyłać do 26 listopada.

Gawędziarz Janiec to pseudonim artystyczny jednego z mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, którego wielką pasją jest wymyślanie, pod wpływem chwili, rymowanych historyjek i krótkich wierszy na tematy dotyczące wielkich i małych spraw naszego życia.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace plastyczne uczniów klas I-V szkół średnich nadesłane z całej Polski w następujących kategoriach: malarstwo, rysunek, grafika, aplikacja i collage.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace, będące ilustracją wiersza/wierszy Gawędziarza Jańca.

Nagrodzone prace zostaną umieszczone w tomiku poetyckim z wierszami Gawędziarza Jańca, wydanym przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień połączone z promocją tomiku i spotkaniem z autorem wierszy odbędą się w Centrum Kulturalnego w Przemyślu 17 grudnia 2021 r.

Organizatorem Konkursu Plastycznego na ilustrację do wybranych wierszy Gawędziarza Jańca jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, zaś współorganizatorem Miejski Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Regulamin, karta zgłoszenia oraz wybrane wiersze Gawędziarza Jańca znajdują się na stronie internetowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu.