Pamięci Ofiar Holokaustu Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Pamięci Ofiar Holokaustu

25.01.2020, godz. 8:00-18:00
Pustków, Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie

Wycieczka autokarowa do Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie (pow. Dębicki) oraz Parku Historycznego w Bliźnie (pow. ropczycko-sędziszowski).

Wyjazd został zaplanowany na sobotę, 25 stycznia 2020 r., z okazji obchodzonego 2 dni później (27 stycznia) Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Grupa pod przewodnictwem znanego w środowisku przewodnika PTTK Józefa Kaczora, ma się spotkać przed JDK, skąd o godz. 8.00 wyruszy w drogę, by około godz. 18. wrócić w to samo miejsce. Obrana trasa poprowadzi uczestników wycieczki szlakami historyczno-turystycznymi obejmującymi miejsca funkcjonowania niemieckiego poligonu Waffen SS Truppenubungsplatz Heidelager, ze szczególnym uwzględnieniem powstałych na tym obszarze niemieckich obozów pracy przymusowej. Turyści zwiedzą ekspozycję historyczno-dydaktyczną Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie-Osiedlu oraz Park Historyczny w Bliźnie. Centrum w Pustkowie powstało w 2009 r., by realizować projekty związane z historią II wojny światowej oraz Holocaustem; w październiku 2011 r. otrzymało imię Heleny z Reyów Jabłonowskiej, działaczki społecznej i członkini Armii Krajowej. Część wystawiennicza została otwarta w kwietniu 2012 r. Obejmuje ona wystawę stałą poświęconą historii hitlerowskiego obozu pracy w Pustkowie oraz poligonu doświadczalnego, na którym testowano m.in. pociski V-1 i V-2. W ramach ekspozycji, urządzonej w budynkach wzorowanych na obozowych barakach, prezentowane są m.in.: dokumenty, pamiątki po więźniach, przedmioty codziennego użytku, narzędzia pracy oraz makieta terenu obozu i poligonu. Eksponaty pochodzą z: Muzeum Regionalnego w Dębicy, oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie, Instytutu Historycznego w Warszawie, Instytutu Pamięci Jad Waszem w Jerozolimie, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie oraz ze zbiorów innych placówek i osób prywatnych. W skład Centrum wchodzi również pomnik postawiony na szczycie „Góry Śmierci” (Królowej Góry) gdzie od 1941 r. działało obozowe krematorium, w którym palono ciała więźniów pomordowanych i zmarłych w obozie. Prowadzi do niego „Droga Cierpienia”, wzdłuż której ustawiono 14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk. Park historyczny Blizna został utworzony by ocalić od zapomnienia prawdę historyczną o niemieckim poligonie broni V (Truppenübungsplatz Heidelager, Artilleriezielfeld-Blizna), który odegrał bardzo ważną rolę w historii II wojny światowej oraz późniejszym kształtowaniu techniki wojskowej. Koszt uczestnictwa w wycieczce wynosi 65 zł, członkowie PTTK i młodzież do lat 16 - 60 zł. Wstęp do zwiedzanych obiektów płatny dodatkowo około 8 zł. Uwzględnia się 10 proc. zniżki dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Uwaga: Obowiązuje ubiór turystyczny odpowiedni na zmienne warunki atmosferyczne. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką osoby dorosłej. Zgłoszenia na wycieczkę z wpłatą przyjmowane są w PTTK O. Jasło, ul. Floriańska 15, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00. Informacji w JDK udziela Elżbieta Ruszała telefon 514 284 625. Organizator zastrzega sobie prawa zmiany trasy wycieczki oraz odwołania wyjazdu z powodu niewystarczającej liczby uczestników.