Podkarpacki Konkurs "Literatura i Dzieci 2023" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpacki Konkurs "Literatura i Dzieci 2023"

6.10-24.12.2023
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, WDK w Rzeszowie

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na konkurs "Literatura i Dzieci 2023", którego przedmiotem jest twórczość znaczących i wybitnych autorów, piszących dla dzieci, których utwory sprawiają, że młodzi ludzie z przyjemnością sięgają po lekką, wesołą i zabawną literaturę. 

Uwagi programowe i organizacyjne:

Celem konkursu jest:

 • upowszechnianie i zachęcanie do czytania książek,
 • popularyzowanie literatury dziecięcej,
 • rozwijanie wyobraźni i spontaniczności,
 • promocja dokonań artystycznych dzieci,
 • konfrontacja warsztatu instruktora – pedagoga,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży

Uczestnicy prezentują 1 utwór wybranego autora w formie:

 • Recytacja
 • Piosenka

Czas indywidualnej prezentacji – do 5 minut. Prosimy o przestrzeganie ram czasowych.

Dwie kategorie wiekowe:

 • I-III – klasa szkoły podstawowej
 • IV-VI – klasa szkoły podstawowej

Kryteria oceny w konkursie: 

 • dobór repertuaru,
 • interpretacja,
 • kultura słowa,
 • technika wokalna,
 • oprawa muzyczna,
 • prawdziwość wypowiedzi,
 • walory wychowawcze,
 • ogólny wyraz artystyczny.
Terminy eliminacji konkursowych:
 • środowiskowe, gminne, powiatowe – wg. uzgodnień z rejonami
 • rejonowe – do 27 listopada 2023 r.
Finał Konkursu:

Odbędzie się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie w dniach 7, 8 grudnia 2023 r. po wcześniejszych przesłuchaniach w rejonach. 

Nagrody rozdawane podczas przesłuchań rejonowych oraz finału ufundowane będą przez Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Do eliminacji finałowych zostaną zaproszeni wykonawcy wyłonieni z eliminacji rejonowych.

Zachęcamy sięgnąć do twórczości Pani Stanisławy Kopiec, poetki z Lubeni, autorki wielu tomików wierszy dla dzieci. Uwzględnienie jej twórczości będzie nagradzane dodatkowymi punktami. 
Ponadto mile widziane dziecięce instrumentarium w kategorii piosenka, które również będzie nagradzane dodatkowymi punktami.