Podkarpacki Przegląd Piosenki Autorskiej "Autograf 2022" Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpacki Przegląd Piosenki Autorskiej "Autograf 2022"

9-10.12.2022
Rzeszów, ul. Reformacka 4, Teatr Przedmieście

W dniach 9-10 grudnia  odbędzie się I edycja Podkarpackiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „Autograf”.

Cele Przeglądu:

  1. Popularyzacja piosenki autorskiej o wysokich walorach artystycznych
  2. Inspirowanie młodzieży i dorosłych w poszukiwaniach muzycznych
  3. Konfrontacja dokonań muzycznych
  4. Stworzenie możliwości zaprezentowania się uczestników Przeglądu przed jury i publicznością
  5. Promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej

Kategorie wiekowe:

  • I kategoria – młodzieżowa: 15-18 lat
  • II kategoria – dorosła: 19 i więcej lat

Wszelkie informacje na temat PPPA Autograf można uzyskać: tel. 667 714 730 - Maciej Szukała
autograf.rzeszow@gmail.com

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów