Podkarpackie Konstytucyjnie - premiera 3 maja - zaprasza WDK w Rzeszowie Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpackie Konstytucyjnie - premiera 3 maja - zaprasza WDK w Rzeszowie

3.04.2021
Rzeszów, 3 Maja 19, Muzeum Okręgowe - wydarzenie online

Panel dyskusyjny pn. Podkarpackie Konstytucyjnie. Spotkanie wokół patriotyzmu i konstytucji.

Patriotyzm dzisiaj to dosyć skomplikowane zagadnienie. Jakie możliwości daje bezpieczny czas dla kultywowania postaw patriotycznych? Jak  wykorzystać przykład Polaków za granicami Polski? Jak zatem taki patriotyzm u dzieci i młodzieży wzbudzać? Czy świętowano obchody rocznicy ustanowienia konstytucji w Rzeszowie? W jaki sposób celebrować święta patriotyczne dzisiaj?  Na te i inne pytania odpowiedzą zaproszeni goście: 

  • Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. W latach 80. działał w opozycji niepodległościowej. W tym czasie był również Członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność „Ziemia Przemyska”. Przewodniczący  Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy IPN w Rzeszowie – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi”.
  • Rafał Kocoł – historyk, kustosz, kierownik Działu Historycznego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Zainteresowania: historia wojskowości, mikrohistoria, gastronomia historyczna. Kurator m.in. wystaw „Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Kadry z życia miasta”, „Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki” oraz  „Historia rodziny w kadrze zatrzymana”, autor m.in. publikacji „Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945” i artykułów o rzeszowskim fotografie Edwardzie Januszu oraz artykułów o gastronomii rzeszowskiej.
  • dr Jacek Magdoń – edukator Instytutu Pamięci Narodowej, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, a także oficer rezerwy Wojska Polskiego i  Główny Inspektor ds. Orląt Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
  • dr Adam Kaczyński – absolwent Wydziału Historycznego UW specjalizujący się w historii krajów byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Ukrainy; uczestnik i współorganizator kilkunastu wypraw badawczych na Syberię i daleką północ Rosji. W latach 2008–2013 pracownik merytoryczny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2013–2018 Konsul w Ambasadzie RP w Mińsku, obecnie współpracuje z Instytutem Pileckiego.
  • Damian Drąg – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, historyk, etnograf, regionalista. Autor licznych publikacji z zakresu kultury materialnej i niematerialnej regionu. Popularyzator oraz specjalista w dziedzinie promocji dziedzictwa Polski południowo-wschodniej.

Panel dyskusyjny pn. Podkarpackie Konstytucyjnie poprowadził Krystian Rzemień – Wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 

Spotkanie wokół patriotyzmu i konstytucji odbyło się we wnętrzu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

WDK dziękuje za współpracę: