Podkarpackie Warsztaty Tamburmajorów Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Podkarpackie Warsztaty Tamburmajorów

1.07.2023, godz. 10:00
Rzeszów, ul. S. Okrzei 7, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zapraszają na Podkarpackie Warsztaty Tamburmajorów. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez praktyka i eksperta, kapitana Stefana Żuka. Zapewniamy owocny czas poznania praktycznej wiedzy.

Termin: 1 lipca 2023r.
Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury, ul. Okrzei 7, Sala lustrzana
Adresaci warsztatów: Warsztaty skierowane są do dyrygentów, kapelmistrzów i  osób przygotowujących się do prowadzenia orkiestr.
Efekt warsztatów: Celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji kapelmistrzów i tamburmajorów oraz poznanie praktycznych zasad prowadzenia orkiestry dętej ze szczególnym uwzględnieniem roli dyrygenta.

Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich członków Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Liczba miejsc: 30. Z jednej orkiestry mogą brać udział tylko dwie osoby.

Koszt udziału w wydarzeniu:
60 zł – uczestnik nie będący członkiem PZCHiO
40 zł – student, uczeń

Zapisy online trwają do 25 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania puli miejsc. Zgłoszeń prosimy dokonywać przy użyciu formularza, przesłanego na nasz adres pzchio.rzeszow@gmail.com.

Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem informujemy, że o zgłoszeniu decydować będzie data zapisu.

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta PZCHiO Oddział w Rzeszowie,
w tytule przelewu podając „Podkarpackie Warsztaty Tamburmajorów” oraz swoje imię i nazwisko:                                 BANK Pekao 63 1240 2614 1111 0000 3958 5930

Każda osoba biorąca udział w warsztatach otrzyma zaświadczenie uczestnictwa.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów i wyżywienia. 
Wystawiamy fakturę.

Program ramowy warsztatów „Podkarpackie Warsztaty Tamburmajorów”:
9:45-10:00 – Rejestracja uczestników
10:00 - 12:15 - pierwsza część warsztatów
12:15- 12:45 – przerwa kawowa
12:45 - 14 :15 - druga część warsztatów
14:15 – zakończenie warsztatów, rozdanie dyplomów

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail: pzchio.rzeszow@gmail.com lub telefonicznie: 600159077

Każdy uczestnik proszony jest o swobodny, nie krepujący ruchów ubiór.

O prowadzącym:
kpt. STEFAN ŻUK
– muzyk, wieloletni tamburmajor i Kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I
i II stopnia w Nowym Sączu. Autor wydanego w 2015 roku „Poradnika tamburmajora”.