Polska Opera Królewska „Widma” Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Polska Opera Królewska „Widma”

10.11.2019, godz. 18.00
Rzeszów, BOOM – sala koncertowa Filharmonii Podkarpackiej

„Pospólstwo więc święci Dziady tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza […]”. Tak pisał Adam Mickiewicz we wstępie do II części Dziadów. Być może sam brał niegdyś udział w tym ludowym obrządku, w którym pogański zwyczaj mieszał się z chrześcijańską tradycją.

Niewykluczone, że i Moniuszko miał ku temu sposobność, choć dziś trudno znaleźć na to dowody. Nie ulega natomiast wątpliwości, że w kantacie scenicznej „Widma” udało się kompozytorowi wydobyć naturalną muzyczność tkwiącą w opisanym przez Mickiewicza rytuale. Silna integracja pierwiastka literackiego i muzycznego stanowi niezaprzeczalną wartość dzieła.

Pierwsze wzmianki o planach umuzycznienia dramatu narodowego wieszcza znajdujemy w korespondencji Moniuszkowskiej już u progu lat pięćdziesiątych XIX wieku. Tymczasem prapremiera kantaty odbyła się dopiero w 1865 roku, w drugą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Kompozycja wzbudziła zachwyt publiczności. Jakże silne wrażenie musiałowywrzeć na zniewolonym przez zaborców narodzie tak żywe wspomnienie dawnych obrządków...

Przesłanie zaklęte w Mickiewiczowskich wersach jest uniwersalne, a fascynacja tajemnym rytuałem trwa do dziś. Dowodem na to jest niegasnąca popularność przedstawienia, którym Polska Opera Królewska zainaugurowała pierwszy sezon swojej działalności.

Tadeusz Karolak dyrygent 
Ryszard Peryt inscenizacja, scenografia, reżyseria
Marlena Skoneczko kostiumy 

A. Mickiewicz/ St. Moniuszko „DZIADY – WIDMA”

Obsada:
Dawny aktor – Mariusz Bonaszewski
Guślarz – Witold Żołądkiewicz
Starzec – Bogdan Śliwa
Aniołek Józio – Mikołaj Śliwa
Aniołek Rózia – Małgorzata Rudnicka
Widmo – Piotr Kędziora
Kruk – Mateusz Burdach
Sowa – Monika Szwajnos
Dziewczyna – Iwona Lubowicz