Premiera musicalu z udziałem grup tanecznych Domu Kultury SCK

7.12.2019