Rozstrzygnięcie XX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego Podkarpacki Informator Kulturalny - PIK

Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie XX Krośnieńskiego Konkursu Literackiego

18.12.2019, godz. 12.00
Krosno, ul. Wojska Polskiego 41, Czytelnia główna

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. VII–VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województw Polski południowej.

Do 21 listopada br. na adres Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie (ul. Wojska Polskiego 41) można nadsyłać zarówno prozę, jaki i wiersze, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach drukowanych ani w Internecie. Prace powinny być podpisane pseudonimem, a informacje o autorze utworu powinny znaleźć się w załączonej kopercie podpisanej tym samym pseudonimem. Głównym celem konkursu jest promowanie twórczości literackiej młodzieży oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i regionu, a także pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie prozy i poezji. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac, ale sugerują możliwość wykorzystania tematyki związanej z Krosnem i regionem. Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie, patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Krosna i Starosta Powiatu Krośnieńskiego.